sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.271.ZO.2.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „na dostawy opału dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce prowadzonego w trybie zapytania ofertowego”

 

ZUK.271.ZO.2.2019                                                                                               Jabłonka, dnia 31 stycznia 2019 roku

 

 

Do wszystkich Wykonawców

                                                                                                    

 

Dotyczy: postępowania Nr: ZUK.271.ZO.2.2019

o udzielenie zmówienia publicznego „na dostawy opału dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych  w Jabłonce  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „na dostawy opału dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych  w Jabłonce

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

OFERTA NR 2

MAGAZYN TOWARÓW MASOWYCH

USŁUGI TRANSPORTOWE

EXPORT- IMPORT

Kondys Władysław

34-722 PODWILK 332

NIP 7350004812

REGON 490235918

 

Oferowany łączny koszt dostaw brutto: 103 633,90 zł.

 

Uzasadnienie wyboru.

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w zapytaniu ofertowym,  spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100 .

 

II. Zestawienie wszystkich złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną poszczególnym ofertom. 

Numer

Oferty

Nazwa firmy lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Oferowana cena brutto

Liczba punktów

1

F.P.H.U. GŁUC

ANDRZEJ GŁUC

Ul. Wolności 102b

34-220 Maków Podhalański

NIP 552-123-28-33

REGON 120567774

118 639,90 zł

87,3

2

MAGAZYN TOWARÓW MASOWYCH

USŁUGI TRANSPORTOWE

EXPORT- IMPORT

Kondys Władysław

34-722 PODWILK 332

NIP 7350004812

REGON 490235918

103 633,90 zł

100

3

 

 

FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA

„PAKOS” JÓZEF PAKOS

Lipnica Mała 328, 34-482 Lipnica Mała

NIP 7351195671

REGON 366807236

104 055,20 zł

99,6

4

 

 

„WĘGLOPASZ” Sp. z.o.o.

60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

NIP 781-18-98-441

REGON: 302786863

118 024,90 zł

87,8

III.    Zamawiający informuje, że o terminie i miejscu podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany w osobnym piśmie.