sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019 Dostawa monitora interaktywnego na potrzeby realizacji projektu pt. „ Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Eu

logo malopolska 2019

Jabłonka, dnia 18 lipca 2019 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019

Dostawa monitora interaktywnego  na potrzeby realizacji projektu pt. „ Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny’’- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na poniższe zamówienie przygotowane w związku z realizowanym projektem pt. „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zapytania ofertowego:

Dane zamawiającego:

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. Adama Mickiewicza

ul. Piusa Jabłońskiego 4

34-480 Jabłonka

tel. 18 26 523 10

Sekretariat:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 7352788060

REGON 490548014

osoba do kontaktów:

Ewa Machaj – tel. 691-07-07-71

Nr umowy o dofinansowanie:

RPMP.10.01.05-12-0210/18

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – rozeznania rynku - zapytania ofertowego.

Zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo Zamówień  Publicznych –  w przypadku udzielania zamówień, których wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  30.000 euro nie mają zastosowania przepisy wspomnianej   ustawy.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia  23 lipca 2019 roku.

Oferty mogą być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub dostarczone na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce im. Adama Mickiewicza

ul. Piusa Jabłońskiego 4

Termian związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Osoba do kontaktu:

Wszelkie dodatkowe informacje związane z zapytaniem ofertowym można otrzymać od:

tel. 18 26-523-10

     18 26-111-53

Kryteria oceny ofert:

·                    Cena

O wyborze najkorzystniejszej oferty w 100% decydować będzie cena netto odnosząca się do całości oferty. Wybrany zostanie oferent, który dostarczy kompletną ofertę
i zaproponuje najniższą cenę.

Określenie przedmiotu zamówienia:

1.   Monitor Interaktywny-65``  dotykowy,  system operacyjny zintegrowany z monitorem, rozdzielczość  4K,  PRO,  z pakietem oprogramowania,  systemem operacyjny z możliwością instalowania aplikacji. Minimum 2 wejścia: HDMI, USB, wbudowane głośniki, wymagane okablowanie, pisaki, pilot, mocowany do ściany

·                    Ilość 1 sztuka

Termian realizacji

31.08.2019r.

Inne uwagi

·                    Dodatkowe wymogi to:

- wykonawca zapewni uruchomienie urządzenia

- wykonawca udzieli co najmniej 36- miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń

- wykonawca zapewni dostawę i montaż urządzeń

·                    Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

1.                  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.                  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

3.                  Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

4.                  Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1.

Kod CPV

30231320-6

 

18.07.2019 roku, /-/ mgr Ewa Machaj

W-ce Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce

 

Zapytanie 3/2019