sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RINT.271.1.13.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na „Wykonanie projektu budowy chodnika z przejściem dla pieszych naprzeciw boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 9

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na „Wykonanie projektu budowy chodnika z przejściem dla pieszych naprzeciw boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Zubrzyca Dolna prawa strona na odc ref 100 od km 4+170 do km 4+350- dokumentacja projektowa".