sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.271.ZO.5.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Zakładu Usług

ZUK.271.ZO.5.2019                                                                                         Jabłonka, dnia 30 grudnia 2019 roku

 

  

Dotyczy: postępowania Nr: ZUK.271.ZO.5.2019

o udzielenie zmówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce w 2020 roku”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce w 2020 roku” wpłynęła jedna oferta złożona przez:

 

Poczta Polska S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00- 940 Warszawa

Rejon Sprzedaży Nowy Sącz,

ul. Dunajewskiego 10,

33-300 Nowy Sącz

                                                          

z oferowaną ceną brutto 18592,50 zł.

 

W wyniku oceny i badania złożonej oferty ustalono, że badana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający informuje, że o terminie i miejscu podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany w osobnym piśmie.

 

 

Zamawiający

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż.    Piotr Pukowski