sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.271.ZO.1.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „na sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce”

ZUK.271.ZO.1.2020                                                                                           Jabłonka, dnia 9 stycznia 2020 roku

 

Dotyczy: postępowania Nr  ZUK.271.ZO.1.2020

o udzielenie zmówienia publicznego „na sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia- poniżej 30 000 euro.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „na sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce” do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 8 stycznia 2020 roku  złożono jedną ofertę: 

 

PPHU TRANS- ORAWEX

EXPORT IMPORT GRZEGORZ KONDYS

34-480 Jabłonka

ul. pRZEMYSŁOWA 12

Oferowany łączny koszt dostawy paliw : 57 565,00 zł BRUTTO.

Oferowana cena brutto nie przekroczyła kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć     na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie wyboru.

Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także przyznana punktacja.

 

Nazwa firmy lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Oferowana cena brutto

Liczba punktów

PPHU TRANS- ORAWEX

EXPORT IMPORT

GRZEGORZ KONDYS

34-480 Jabłonka

ul. pRZEMYSŁOWA 12

 

57 565,00 zł

100

 

Zamawiający informuje, że o terminie i miejscu podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.  

 

                                                                    

                                                                                                       Zamawiający

                                                                                    Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż.    Piotr Pukowski