sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka

Budżet na rok 2023 przyjęty

Budzet2023Podczas LVI sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Gminy Jabłonka przyjęła Uchwałę Budżetową na rok 2023. Podczas dyskusji radni na ręce Wójta Antoniego Karlaka złożyli podziękowania za realizację zadań w trudnym roku 2022. Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, radni przyjęli uchwałę budżetową. Na zakończenie Wójt podziękował radnym, sołtysom, pracownikom i mieszkańcom za współpracę i zrozumienie oraz wszystkim złożył życzenia noworoczne. W trakcie trwania sesji zakolędowały dzieci z zespołu „Małolipnicanie".

Powstanie obwodnica Jabłonki

1 220thRozwój transportu na obszarze Podtatrza jest niezwykle ważny dla tej części regionu, ale też całej Małopolski. Obwodnica Jabłonki znacząco poprawi komunikację w tym rejonie z korzyścią dla mieszkańców, ale też dla turystów. Marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali umowę z wójtem Jabłonki Antonim Karlakiem, która przybliża realizację kolejnej drogowej inwestycji.

Zarząd województwa podjął decyzję o wspólnej, z władzami Jabłonki, realizacji projektowanej obwodnicy tej miejscowości. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji budowy tej ważnej drogi w ciągu dróg wojewódzkich nr 957 i 962. Mam taką nadzieję, że ten etap zamkniemy do końca przyszłego roku. Musimy szukać racjonalnego rozwiązania, które udrożni ruch, zapewni bezpieczeństwo, ale też nie przekroczy racjonalnych możliwości finansowania tej inwestycji. To wspólny dar dla mieszkańców Gminy Jabłonka, za co dziękuje Panu Wójtowi - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Czytaj więcej...

Orawskie Kolędowanie

koledowanie 2022Tradycyjnie jak co roku delegacja z gminy Jabłonka na czele z Wójtem Gminy Jabłonka Panem Antonim Karlakiem i zespołem „Małolipnicanie” kolędowała w Królewskim Mieście Krakowie.

Kolęda w poniedziałkowe przedpołudnie rozpoczęła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie została ciepło przyjęta przez Wojewodę Małopolskiego Pana Łukasza Kmitę. Kolędnicy gościli ponadto w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa. Orawskie dzieci życzyły wszystkim zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku, aby się wszystkim darzyło i żyło w zgodzie i pokoju.

Czytaj więcej...

Orawski Opłatek

orawski oplatek 2022 3Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości oraz serdecznych spotkań wypełnionych wzajemnymi życzeniami. Tradycyjnie też w tym czasie w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbywa się Orawski Opłatek. Spotkaniu, które odbyło się 16 grudnia towarzyszyła niezwykle radosna i życzliwa atmosfera.

Czytaj więcej...

Laury Babiogórskie

orawski laur 202217 grudnia 2022 roku w Koszarawie odbyło się uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich. To prestiżowe wyróżnienia dla mieszkańców regionu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, którzy mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie dokumentowania przeszłości historycznej oraz rozwoju i promocji obszaru Babiej Góry. Gminę Jabłonka na uroczystości reprezentował wójt Antoni Karlak.

Czytaj więcej...