sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Laureaci Gminnych Konkursów

Gminny Konkurs Historyczny 202322 czerwca w Orawskiej Bibliotece Publicznej odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom w Gminnych Konkursach Przedmiotowych.

W maju zostały przeprowadzone trzy Gminne Konkursy: „Gminny Konkurs J. Angielskiego I konow It” przygotowany przez panią Halinę Janowiak, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Jabłonce - Bory, „Gminny Konkurs” z J. Polskiego zorganizowany w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej przez panią Wiolettę Białoń oraz „Gminny Konkurs Historyczny Polska w czasach panowania dynastii Piastowskiej”, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej i koordynowany przez panią Dyrektor Katarzynę Karkos, panią dyrektor Jadwigę Dziurczak oraz panią Urszulę Gacek - Łysiak.

Czytaj więcej...

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonka

Absolutorium 2023W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Jabłonka, podczas której miała miejsce debata nad raportem o stanie gminy za 2022 r. Następnie jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy Jabłonka wotum zaufania. Po przestawieniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Antoniemu Karlakowi.

Czytaj więcej...

Akcja - Segregacja odpadów. Zakończenie prelekcji w szkołach podstawowych

Ksiazeczka ekoBudowanie i utrwalanie świadomych postaw ekologicznych wśród dzieci jest niezbędne do przyszłego, trwałego zaangażowania się w dbałość o środowisko naturalne. Wychodząc temu naprzeciw pracownicy Urzędu Gminy przygotowali prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i podzielili się swoją wiedzą zwłaszcza z zakresu świadomego gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej...

Fundusz Leśny dla Gminy Jabłonka

Fundusz Lesny 2023W dniu 12.06.2023 roku w Urzędzie Gminy Jabłonka zostały podpisane umowy na udzielenie dofinansowania z Funduszu Leśnego pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Antoniego Karlaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Sarniak, a Lasami Państwowymi w Nadleśnictwie Nowy Targ reprezentowanymi przez Nadleśniczego Józefa Oskwarka oraz Sekretarza Dariusza Budzowskiego.

Czytaj więcej...

Eco Harmonogram - bezpłatna aplikacja

Eco Harmonogram miniInformujemy, iż Grupa FCC w Polsce 1 czerwca 2023r. wprowadziła aplikację mobilną dla mieszkańców obsługiwanych Gmin - EcoHarmonogram.

Aplikacja umożliwia stały dostęp do informacji na temat terminów wywozu odpadów, pracy gminnego PSZOK-u, zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz wielu innych treści.

Pod tym linkiem znajduje się instrukcja „krok po kroku”, jak zainstalować aplikację - https://www.youtube.com/watch?v=QBLNjM7aei0

Więcej informacji: https://www.ecoharmonogram.pl/

61. Małopolski Wyścig Górski

Wyscig Gorski 2023 24 czerwca 2023 roku Jabłonka była współgospodarzem ostatniego, III etapu 61. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. To właśnie w stolicy Górnej Orawy punktualnie o godzinie 10.25 Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak energicznym ruchem flagą dał sygnał do rozpoczęcia i peleton wystartował w decydujący bój.

Czytaj więcej...

Promesy dla Gminy Jabłonka z Funduszu Leśnego

Promesy 2023

W dniu 01.06.2023 r. odbyła się LXII Sesja Rady Gminy Jabłonka podczas której Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wraz z Panem Pawłem Szczygłem Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Panem Józefem Oskwarkiem Nadleśniczym w Nadleśnictwie Nowy Targ wręczyli Panu Antoniemu Karlakowi - Wójtowi Gminy Jabłonka w obecności Radnych Gminy Jabłonka promesy finansowe na łączną kwotę 9 419 000,00 zł. Środki zostały przyznane z Funduszu Leśnego.

Czytaj więcej...