sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Życzenia na Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Zyczenia Rok Szkolny 2020Drodzy uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkół. Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021. Rozpoczęcie nowego roku zawsze podszyte było ekscytacją, oczekiwaniem, radością ze spotkania z kolegami i koleżankami. Rodzice martwili się jak ich pociechy sobie poradzą w szkole, w przedszkolu w nowej grupie rówieśników. Dziś do tych wszystkich emocji dochodzi strach jaki wywołuje u nas wszystkich stan epidemii. Pierwszego września otwieramy szkoły w atmosferze niepokoju i troski o nasze wspólne zdrowie.

Czytaj więcej...

28. Gminne Dożynki w Orawce

sowisnkifoto0061th

Tegoroczne dożynki z uwagi na trwający stan epidemiczny przybrały inną niż w latach poprzednich formę. Nie przeprowadzono tradycyjnych konkursów, a wieńce choć piękne, tylko symboliczne. Nie zmienił się za to dziękczynny charakter święta.

Za plony i trud pracy rolników dziękowaliśmy w ostatnią niedzielę sierpnia, w kościele św. Jana Chrzciciela w Orawce. Gospodarz Orawki - sołtys Józef Spytkowski przywitał chlebem i solą wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka wraz z Małżonką oraz delegacje z wszystkich sołectw.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Gminie Jabłonka

szkola 2020Drodzy rodzice i uczniowie,

1 września nowy rok szkolny 2020/2021 w Gminie Jabłonka rozpoczniemy w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego oraz organizacji pracy szkół i przedszkola znajdziecie Państwo na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz zostaną one udostępnione przez dzienniki elektroniczne. Prosimy dostosować się do procedur jakie są opracowane w szkołach i przedszkolu. Są one stworzone z myślą o bezpieczeństwie nas wszystkich.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną o wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco. W razie pytań prosimy o kontakt z dyrektorami lub Centrum Usług Wspólnych.

INFORMACJA W SPRAWIE USUWANIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - ETERNITU

azbestthWójt Gminy Jabłonka informuje o rozpoczęciu prac związanych z demontażem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka przewidzianych na lata 2020 – 2021. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu:

„Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Pismo Pani Elżbiety Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SejmSzanowny Panie Wójcie,

Polska droga do niepodległości wiodła przez powstańcze zrywy, wojny, konspiracyjne działania i społeczne protesty. Wolność okupiona została życiem i cierpieniem tysięcy mieszkańców ziem polskich. Niepodległościowe dziedzictwo jest jednym z najważniejszych elementów narodowej tożsamości, spoiwem łączącym pokolenia.

Czytaj więcej...