sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed oblodzeniem - czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonka!!!

dodatek weglowy

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym Wójt Gminy Jabłonka informuje, iż wnioski o dodatek węglowy będą wydawane i przyjmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w poszczególnych miejscowościach w remizach OSP oraz dla mieszkańców miejscowości Jabłonka w Orawskim Centrum Kultury.

Harmonogram przyjmowania wniosków zostanie udostępniony w późniejszym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy, OPS, Facebooku oraz tablicach ogłoszeń.

Wnioski będzie można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPSJablonka/skrytka (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym) lub pocztą tradycyjną.

Wszelkie dostępne informacje dotyczące dodatku węglowego będą na bieżąco aktualizowane. 

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002194/O/D20222194.pdf

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce pod numerami tel. 18 26 111 51 lub 18 26 111 54.

Z sukcesami na Sabałowych Bajaniach.

owcok 2022 4Jak co roku w sierpniu Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej gości na Sabałowych Bajaniach najlepszych gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych z całej Polski. W tegorocznej, 56. edycji Przeglądu udział wzięli również wyłonieni podczas IV Przeglądu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych Orawski Zbyrcok członkowie orawskich zespołów regionalnych. Finałowe zmagania z ich udziałem odbyły się 12 sierpnia i zaowocowały pięknymi wynikami.

Czytaj więcej...

Gmina Jabłonka po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę”- edycja 2022

poznaj polske 2Gmina Jabłonka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 217 685,90 zł  na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę”- edycja 2022. Przyznane przez Ministra środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie 32 wycieczek  szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Jabłonka - edycja 2022

npc 2022 1Gmina Jabłonka  w 2022 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej     w łącznej wysokości 19 000,00 zł na dofinansowanie bibliotek szkolnych oraz placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Czytaj więcej...

Inwestycje realizowane na terenie gminy Jabłonka w 2022 roku

inwestycje 2022Gmina Jabłonka prowadzi szereg inwestycji z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej, gdyż rozwój infrastruktury komunikacyjnej jednoznacznie przekłada się na rozwój gminy. Obecnie wykonywane są nowe nawierzchnie asfaltowe oraz prace remontowe gminnych dróg zapewniając mieszkańcom dojazd do domów, nowych parceli budowalnych, a także użytków rolnych. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków budżetu gminy.

Czytaj więcej...

Zespół OwCoK, grupa śpiewacza i orawscy instrumentaliści z nagrodami na 53. Festiwalu Górali Polskich

owcok festiwalthTydzień Kultury Beskidzkiej to wielkie, góralskie święto, którego częścią jest przeprowadzany w Żywcu Festiwal Folkloru Górali Polskich.

Festiwalowe przesłuchania podzielone na dwie części, oceanie są przez odrębne komisje. Tego roku w Amfiteatrze „Pod Grojcem” w Żywcu zaprezentowało się 29 zespołów, a wśród nich z programem „Przenosiny i cepowiny orawskie” zespół OwCoK.

Jury, któremu przewodniczyła etnografka pani Małgorzata Kiereś, za prezentację obrzędu weselnego u górali orawskich, przyznało zespołowi z OCK wyróżnienie i nominację do udziału w 53. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Gór Ziemskich w Zakopanem.

Czytaj więcej...

41 Piesza Pielgrzymka Góralska dotarła na Jasną Górę

DSC 0515thW niedzielę 31 lipca 2022 roku na Jasną Górę dotarła 41. Piesza Pielgrzymka Góralska. Pielgrzymów, w tym również grupę orawską przywitał w Częstochowie Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski. Tradycyjnie pielgrzymów witał również Wójt Gminy Jabłonka – Pan Antoni Karlak wraz z delegacją mieszkańców Orawy.

Uroczyste wejście grupy orawskiej na Jasną Górę uświetniła kapela Pana Józefa Kulawiaka z Zubrzycy Górnej. Punktem centralnym pielgrzymki góralskiej była Msza Święta, której przewodniczył Metropolita Krakowski.

Podziękowanie za pracę Panu Bronisławowi Kidoniowi

DSC 0315thW dniu 26 lipca 2022 roku miało miejsce uroczyste podziękowanie z okazji zakończenia okresu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę Panu Bronisławowi Kidoniowi.

Ponad dwudziestoletni wysiłek włożony przez Pana Bronisława Kidonia w działalność na rzecz lokalnej społeczności, naszej małej Ojczyzny i administracji samorządowej jest dla nas wszystkich przykładem jak należy rozumieć służbę publiczną.

Życzymy Panu satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia dumy i radości oraz wdzięczności wszystkich tych, z którymi Pan współpracował i którymi przez wiele lat służył Pan swoją pomocą, wiedzą i doświadczeniem.

Konkurs profilaktyczny - "Bezpieczne wakacje"

Herb 2021Organizatorem konkursu - lokalnej kampanii edukacyjno-profilaktycznej zwanego dalej Konkursem - jest Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jabłonka oraz Gminny Zespół Pedagogów Szkolnych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Czytaj więcej...

Pamięć o wybitnych Orawianach – 55 rocznica śmierci ks. inf. Ferdynanda Machaya

DSC 0445thW dniu 29 lipca 2022 r. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z delegacją złożył wieniec i zapalił znicze na grobie ks. inf. Ferdynanda Machaya i członków jego rodziny, spoczywająch na Cmentarzu Parafialnym na Salwatorze w Krakowie. Delegacja Gminy Jabłonka w ten symboliczny sposób upamiętniła jego 55 rocznicę śmierci.

ks. inf. Ferdynand Machay - Czasopismo Orawa, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Kraków, 1989 (2-3/IX)