sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Promocja wydawnictwa „ORAWSKIE ŚWIATY po nasymu opedziane”.

Orawskie Swiaty AudiobbokW sobotnie popołudnie 27 lutego , na scenie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, za orawskim stołem zasiedli zaangażowani w powstanie publikacji „ORAWSKIE ŚWIATY po nasymu opedziane”. Dzielili się kawałkiem swoich orawskich światów i zapoczątkowali dyskusję nad kondycją naszej gwary ukochanej.

Czytaj więcej...

Oddajesz krew – darujesz życie

Oddajesz krewZgodnie z obietnicą w dniu 7 marca Gmina Jabłonka i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zorganizowały akcję honorowego krwiodawstwa. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili  swój czas  i oddali krew. Cieszymy się tak licznym udziałem mieszkańców tym bardziej, że mamy już stałych krwiodawców, którzy są z nami po raz trzeci i jak twierdzą nasze pobory krwi są już na stałe wpisane w ich kalendarze. 

Dziękujemy! Tylko wspólnie możemy zmieniać świat na lepsze.

Komunikat

roboty ziemneMieszkańcy os. Cielcówka i Kaniówka (ul. 1-go Maja, ul. Na Skarpie, ul. Chopina, ul. Moniuszki oraz ul. Sarkowej).

W związku z przystąpieniem do budowy kolektora kanalizacji sanitarnej od przejścia przez rzekę Czarna Orawa na wysokości restauracji "Róża Orawy" do ul. Nadwodniej w ciągu ul. 1-go Maja, Wójt Gminy Jabłonka informuje o czasowych utrudnieniach w ruchu na tej ulicy.

Planowany termin rozpoczęcia robót 11 marca 2021 roku

Za utrudnienia związane z prowadzonymi robotami przepraszamy.

Orawianin z wyboru

Andrzej Madeja3

Andrzej Madeja (17.01.1934 –28.02.2021)

28 lutego 2021 roku w Jabłonce zakończył swą ziemską wędrówkę emerytowany dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

Pan Andrzej Madeja urodził się w Rzepiskach na Spiszu. Tam spędził dzieciństwo i młodość. Klimat miejscowości, atmosfera rodzinnego domu, w którym rytm wyznaczała ciężka praca na gospodarstwie rolnym, ukształtowały osobowość Pana Dyrektora. Rodzice widzieli, że syn chętnie się uczy, więc kontynuował naukę w latach 1946-1951 w Gimnazjum i Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Po egzaminie maturalnym z przedmiotów ogólnokształcących i pedagogicznych otrzymał trzyletni nakaz pracy w Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. W tym okresie nie tylko był nauczycielem, ale także przewodnikiem drużyny harcerskiej. Działał w ZNP oraz był radnym Gminnej Rady Narodowej w Bukowinie Tatrzańskiej.

Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Jabłonka

Komunikat Wójta Gminy Jabłonka

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Jabłonka w sprawie płatnego parkingu
na Placu Dworcowym w Jabłonce wyjaśniam:

- Plac Dworcowy jest własnością Wspólnoty Urbarialnej Leśnej w Jabłonce.

- przez ostatnie kilka lat nakłaniałem Zarząd Wspólnoty o nie wprowadzanie opłat parkingowych.

- pomimo moich sprzeciwów Zarząd Wspólnoty wprowadził płatny parking, co spotyka się
  z negatywną opinią większości mieszkańców gminy.

- Wójt niesłusznie jest posądzany o prowadzenie płatnego parkingu na Placu Dworcowym
  i zamierza dołożyć wszelkich starań do przywrócenia stanu poprzedniego.

OCK tworzy dziecięcy zespół regionalny

Zespol Dzieciecy OCKOrawskie Centrum Kultury w Jabłonce już ponad rok temu zebrało prawdziwych pasjonatów orawskiego folkloru, którzy zbudowali dorosły zespół regionalny OwCoK. Zespół pracuje z wielkim zaangażowaniem, odnosi już pierwsze sukcesy i cały czas przyciąga nowych członków.

Czytaj więcej...

Nowy zarząd LKS Orawa Jabłonka

herb orawyDnia 13 lutego 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze podczas którego wybrano nowy zarząd LKS Orawa Jabłonka. Nowym prezesem klubu został Pan Paweł Bachleda Graca, wiceprezesem Pan Dariusz Brząkała, sekretarzem Pan Janusz Kasprzak, skarbnikiem Pan Rudolf Guzik, zaś członkiem zarządu Pan Marcin Dziurczak. Podczas zebrania powołana została również komisja rewizyjna w skład której weszli Pan Jan Gluc – przewodniczący,  Pan Wojciech Batkiewicz – wiceprzewodniczący,  Pan Mateusz Dworszczak – członek komisji.

Czytaj więcej...

Sukces zespołu OwCoK na 49. Góralskim Karnawale

Owcok Goralski KarnawalMimo nam poinformować, że za sprawą zespołu regionalnego OwCoK, który działa przy Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, Orawa zaprezentowała się na 49. Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej, który odbywał się w dn. 11-13 luty br. w wersji online.

Czytaj więcej...

Ostatnie pożegnanie

Andrzej Madeja

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Andrzeja Madeji - pedagoga, wieloletniego wicedyrektora liceum im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, redaktora „Mojej Orawy”, regionalisty, rzeźbiarza, człowieka oddanego orawskiej społeczności.

Śp. Andrzej Madeja na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Będzie nam jednak brakować Jego barwnych opowieści, niezawodnej obecności, zaangażowania w życie społeczne, artystyczne i regionalne Orawy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 marca  2021 r. o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. Wyprowadzenie Zmarłego z kaplicy o godz. 13:30.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy kondolencje.

Wójt Gminy Jabłonka

Rada Gminy Jabłonka

Pracownicy Gminy Jabłonka

Oddajesz krew – darujesz życie

Krewth7 marca, tj. niedziela, w godz. od 9:00 do 13:00 w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce będziemy mnożyć dobro przez dzielenie się bezcennym lekarstwem, jakim jest krew. Pamiętając o poprzedniej zbiórce krwi, w której Orawianie wzięli bardzo liczny udział, jesteśmy pewni, że i tym razem chętnych do oddania krwi nie zabraknie.
Akcję krwiodawstwa organizują: Gmina Jabłonka i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – oddział terenowy Nowy Targ.

Szczegółowe informacje RCKiK o tym, kto może oddać krew znajdują się pod adresem: http://rckik.krakow.pl/jak-oddac-krew/