sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed oblodzeniem - czytaj więcej...

Chyżne z nowymi obiektami infrastrukturalnymi

P1122752thW czwartkowe popołudnie 28 lipca 2022 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej inwestycji drogowo-mostowej w Chyżnem. Zrealizowane przez Gminę Jabłonka przedsięwzięcie obejmowało budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi, które łączą centrum miejscowości Chyżne z osiedlem Zawodzie i Bugaj.

Infrastruktura drogowo-mostowa stanowi jeden z priorytetowych obszarów działalności naszej gminy, jak co roku samorząd stara się poprawić jakość lokalnej sieci komunikacyjnej. Niniejsza inwestycja ułatwi mieszkańcom Chyżnego codzienne funkcjonowanie, ograniczy konieczność przejazdu przez drogę krajową, co zapewni bezpieczeństwo w przemieszczaniu się i zminimalizuje zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi.

Czytaj więcej...

Pamięć o wybitnych Orawianach – 102 rocznica przyłączenia części Górnej Orawy do Polski

P1122696th28 lipca 2022 r. uczczono 102 rocznicę przyłączenia części Górnej Orawy do Polski. W celu upamiętnienia budzicieli polskości na Orawie Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym 100-leciu przyłączenia Orawy do Polski w Jabłonce. W spotkaniu uczestniczyli również radni Gminy Jabłonka, kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy, a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Zawyją syreny w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00

syrenaW ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę wyruszyła po raz 41

DSC 0238thJuż po raz 41 wyruszyła Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Grupa Orawska, licząca około 200 pielgrzymów wyruszyła w dniu 24 lipca 2022 roku po uroczystej Mszy Św., która została odprawiona w kaplicy św. Antoniego, w Zubrzycy Górnej w Zimnej Dziurze przez Ks. Piotra Grotowskiego proboszcza parafii w Lipnicy Małej. Udział w niej wziął również Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak.

31 lipca o godzinie 14.30, abp Marek Jędraszewski odprawi Mszę Św. na zakończenie 41 Pieszej Pielgrzymki Góralskiej na Jasną Górę.

Uwaga!!! Mieszkańcy Lipnicy Małej

Utrudnienia Drogowe 2022W dniu 25.07.2022 r. oraz w dniach 27 - 28.07.2022r. w godzinach od 8:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00 na odcinku II w km od 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała dla ruchu kołowego z powodu robót nawierzchniowych.

 

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Orawa świętowała XXX Orawskie Lato

Orawskie Lato2022Orawskie Lato, po przerwie spowodowanej pandemią powróciło w wielkim stylu. Występy zespołów regionalnych oraz wieczorne koncerty zgromadziły prawdziwe tłumy.

XXX edycja Orawskiego Lata odbyła się w niedzielę, 17 lipca br. na stadionie sportowym w Jabłonce. Dla spragnionych wspólnej zabawy mieszkańców gminy Jabłonka, Orawian i gości z różnych zakątków Polski i nie tylko, jeszcze przed oficjalnym otwarciem, koncert dała Orkiestry Dęta OSP w Jabłonce. XXX Orawskie Lato przy dźwiękach trombit Haniaczyków i pasterskich zbyrcoków, w towarzystwie zaproszonych gości otworzył wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak.

Czytaj więcej...

V Międzynarodowy Festiwal na Pograniczu Kultur w Jabłonce

V Kiermasz 2022W sobotę, 16 lipca br., na stadionie sportowym odbył się V Międzynarodowy Festiwal na Pograniczu Kultur w Jabłonce na Orawie. Na scenie królowały wielobarwność strojów, rozmaitość melodii i różnorodność tańców.

Kolejną edycję Festiwalu otworzył wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak, wyrażając radość ze wspólnego spotkania i popularyzowania bogactwa kultury Karpat. Na scenie zaprezentowały się: zespół regionalny Grojcowianie z Wieprza, kapela RukyNaDudy z Moraw, zespół regionalny OwCoK, który działa przy Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce oraz zespół regionalny Hrochot’an ze Słowacji. Wieczorem publiczność bawiła się podczas koncertu folkowo-rockowej grupy spod Babiej Góry - zespołu POTOCK. Festiwal zakończyliśmy zabawą taneczną z zespołem Granit.

Czytaj więcej...

Spotkanie miast partnerskich w Jabłonce

Miasta Partnerskie 2022 1Wspólnota potrzeb, bliskość interesów, a przede wszystkim wiele lat owocnej współpracy spowodowały, że 15 lipca 2022 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce świętowaliśmy jubileusze partnerstwa gminy Jabłonka i zaprzyjaźnionych, europejskich samorządów. Było to 20-lecie partnerstwa z Miastem Trstena oraz 15-lecie partnerstwa z Wolborzem. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 i brak możliwości zorganizowania spotkania miast partnerskich w ubiegłych dwóch latach, świętowanie niektórych jubileuszy przesunęło się w czasie i uczczono również 10 lat partnerstwa z miastem Horice i Nagymanyok oraz 5 lat partnerstwa z gminą Brebu. Wspomnieniami sięgnęliśmy również roku 2019, kiedy świętowano piękny jubileusz 20-lecia współpracy i 10 lat podpisania umowy partnerskiej z miastem Reichelsheim. Na pamiątkę tych jubileuszy Wójt Antoni Karlak wręczył pamiątkowe podziękowania.

Czytaj więcej...

Zwrot akcyzy dla rolników - Informacja

Plakat z logiem zwrotu akcyzyWójt Gminy Jabłonka przypomina rolnikom, że w dniach od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Czytaj więcej...

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Komunikat ua

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.