sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Najważniejsze inwestycje gminne w 2017 roku

inwestycjeW 2017 roku przeprowadzono szereg inwestycji gminnych. Do najważniejszych należały:

- rozpoczęto rozbudowę Centrum Kultury Górnej Orawy na część przeznaczoną na Orawską Samorządową Szkołę Muzyczną w Jabłonce. Zakończenie inwestycji w roku 2018.
- zakończono budowę i oddano do użytku Miasteczko Rowerowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jabłonce.
- zakończono budowę i oddano do użytku wolnostojący budynek toalet publicznych łącznie z  urządzeniami i  infrastrukturą techniczną przy kościele w Jabłonce
- odbudowano most „koło Kościoła” na cieku Syhlec w Lipnicy Małej
- odbudowano most „ Na Tomasówkę” na cieku Solawka w Zubrzycy Górnej
- trwa budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwilku. Zakończenie inwestycji w roku 2018.
- rozpoczęto  budowę wielofunkcyjnego  boiska sportowego wraz z budynkiem szatniowym przy Szkole Podstawowej  w Zubrzycy Dolnej. Zakończenie inwestycji w roku 2018.
- rozpoczęto  budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Orawce. Zakończenie inwestycji w roku 2018.
- wykonano dokumentację  techniczno - projektową modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłonce. Uzyskano stosowne pozwolenia, ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.
- wykonano rekanalizację w poszczególnych miejscowościach. Podłączono  58 budynków.
- wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze RAJSZTAG na długości  m 1707 m. Zadanie współfinansowane przez : Gminę Jabłonka, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  - Nadleśnictwo Nowy Targ oraz Babiogórski Park Narodowy
- wykonano nawierzchnię asfaltową na łącznej długości  5893 m. dróg gminnych
- wykonano budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Zamontowano łącznie 98 nowych lamp oraz 13 lamp na słupach istniejących  .
- przeprowadzono modernizację CO z wymianą kotła na ekogroszek oraz wykonano remont klatki schodowej Remizy OSP w Jabłonce