sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości na Orawie 2018-2020

100 lecie

Uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości na Orawie 2018-2020

Organizator: Wójt Gminy Jabłonka

 

Komitet organizacyjny:

Grażyna Karlak – Przewodnicząca Komitetu

Bolesław Wójcik – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Z-ca Wójta Gminy Jabłonka

Maria Staszkiewicz – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Robert Kowalczyk – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce

Danuta Sarniak – Skarbnik Gminy Jabłonka

Eugeniusz Moniak – Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka

Magdalena Dziubek – senior, działacz społeczny

Andrzej Madeja – senior, działacz społeczny

Maria Łaciak – Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce

Małgorzata Kulawiak – współpraca ze stowarzyszeniami i związkami

Grażyna Wierczek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce

Piotr Pukowski – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Katarzyna Karkos – historyk

Andrzej Kwiecień – historyk

Jan Łabuz – historyk

Józef Machaj – Prezes Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Jabłonce

Andrzej Buroń – Prezes Zarządu Gminnego OSP

Jan Kuczkowicz – Komendant Gminny OSP

Przemysław Olenderek – Dyrektor Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce

Konsultacje historyczne - dr hab. Jerzy Roszkowski

 

Proponowany program uroczystych obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości na Orawie 2018-2020

 

2018

1. 3 maja - XXIX Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie. Inauguracja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Koncert pieśni patriotycznych.

2. 1 czerwca - Otwarcie boiska sportowego w Zubrzycy Dolnej w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

3. Czerwiec: konkurs plastyczny „Co my za jedni”.

4. 13 lipca – Otwarcie wystawy plenerowej „Orawa 1918-1920”.

5. 4 sierpnia – Orawski Rajd Rowerowy „Szlakiem wielkich Orawian”.

6. 1 września – Otwarcie budynku Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

7. 3 września - Otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Orawce w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

8. 6 października – Otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwilku w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

9. październik - Gra terenowa: Orawskim szlakiem Ferdynada Machaya, Eugeniusza Sterculi i Aleksandra Matonoga.

10. 24-26 października Festiwal Piosenki Religijnej na Orawie Stabat Mater - Pamięci świętego Jana Pawła II.

11. 5 listopada – Wieczornica.

12. 7 listopada – Gminny Konkurs Wiedzy o Orawie.

13. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

14. 22 listopada - XXXVIII Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego.

 

2019

Wiosna: Konkurs plastyczny „Orawianie w Paryżu”.

Wiosna: Promocja książki dr hab. Jerzego Roszkowskiego: - „Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925.

8 listopada – Gminny Konkurs Wiedzy o Orawie: „Moja droga do Polski”.

10 listopada - Finał konkursu: „Podhalańskie, spiskie i orawskie  drogi do niepodległości”.

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

 

2020

19 czerwca – Sympozjum naukowe: Orawa w latach 1918-1920.

18 lipca „Orawskie Lato”. Uroczyste odsłonięcie tablicy „Orawianie 1918-1920”. Uroczyste zakończenie obchodów.

 

Wydarzenia 2018

IV Konkurs Pieśni Patriotycznej

Zaproszenie

W 100. rocznicę śmierci Aleksandra Matonoga

Wykład "Orawa i Spisz droga do niepodległości"

Orawianie uczcili pamięć Świętego Jana Pawła II

Modlitewne czuwanie na KrowiarkachModlitewne czuwanie na Krowiarkach