sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Sołtysi Gminy Jabłonka

DSC 0655thW dniu 04 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Antoni Karlak wręczył zaświadczenia osobom, które zostały wybrane na sołtysów w poszczególnych sołectwach naszej gminy.

Chyżne – Jan Kazimierz Budziński
Jabłonka – Janina Andrasiak
Jabłonka – Bory – Józef Łysiak
Lipnica Mała – Krzysztof Chmura
Orawka – Józef Spytkowski
Podwilk – Emil Stefan Holla
Zubrzyca Dolna – Mateusz Horniak
Zubrzyca Górna – Barbara Anna Mastela

 Podczas spotkania omówiono zasady współpracy pomiędzy sołtysami a samorządem gminnym. Sołtysi zostali poinformowani również o konieczności zwołania zebrań wiejskich w najbliższym czasie. Podczas tych zebrań zostaną wybrani członkowie rad sołeckich.

O terminie zebrań wiejskich mieszkańcy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Lp. Sołectwo
Termin i miejsce zebrania
1 Chyżne 20.01.2019, godz. 17:30 Remiza OSP
2 Jabłonka 20.01.2019, godz. 14:00 OCK
3 Jabłonka – Bory 20.01.2019, godz. 9:15 Szkoła Podtawowa w Borach
4 Lipnica Mała 27.01.2019, godz. 15:00 Remiza OSP
5 Orawka 20.01.2019, godz. 11:30 Remiza OSP
6 Podwilk 27.01.2019, godz. 16:00 Remiza OSP
7 Zubrzyca Dolna 27.01.2019, godz. 14:00 Remiza OSP
8 Zubrzyca Górna 20.01.2019, godz. 13:00 Remiza OSP