sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed upałami i burzami - czytaj więcej...

Pierwsza pomoc

"Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". (art. 162 § 1 Kodeksu Karnego)

UDZIELENIE POMOCY TO PRZEDE WSZYSTKIM ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I WEZWANIE POMOCY. JUŻ PODJĘCIE TYCH DZIAŁAŃ MOŻE KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE. NATOMIAST OSOBA PRZESZKOLONA POWINNA UDZIELIĆ I POMOCY.

Podstawowe zasady udzielania I pomocy (przedmedycznej)

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (np. wypadku samochodowego):


1. ustawienie własnego pojazdu w bezpiecznym miejscu
2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia własnym pojazdem
3. włączenie świateł awaryjnych
4. ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości od miejsca zdarzenia
5. ubranie kamizelki odblaskowej
6. w razie potrzeby wykorzystanie apteczki I pomocy i gaśnicy

Ocena stanu poszkodowanego – kontrola czynności życiowych
 
1. kontrola przytomności
2. kontrola drożności dróg oddechowych
3. kontrola oddychania
4. kontrola tętna

Wezwanie pomocy (kolejność podawanych informacji):

1. Gdzie wydarzył się wypadek?
2. Ile osób zostało poszkodowanych?
3. Co się stało?

POŁĄCZENIE Z DYSPOZYTOREM NALEŻY UTRZYMAĆ DO MOMENTU, GDY  UZYSKA SIĘ POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA.

Numery alarmowe w Polsce:

• 999 – Ratownictwo Medyczne
• 998 – Straż Pożarna
• 997 – Policja
• 112 – Europejski Numer Alarmowy

NIE WOLNO OPUŚCIĆ MIEJSCA ZDARZENIA DO MOMENTU PRZYJAZDU POGOTOWIA.

Co powinna zawierać apteczka I pomocy:

1. Jednorazowe, wytrzymałe rękawiczki
2. Maseczkę do sztucznego oddychania
3. Jałowe gaziki i gazy o różnej wielkości
4. Opaski dziane (bandaże) różnej wielkości
5. Chustę trójkątną
6. Plastry
7. Agrafki
8. Nożyczki ratownicze
9. Koc termoizolacyjny
10. Latarkę
11. Różne wielkości siatki opatrunkowej (Codofix)
12. Instrukcję udzielania pierwszej pomocy

Czego nie powinna zawierać apteczka I pomocy?


1. Leki (to, że działają dobrze na nas nie znaczy, że komuś innemu nie zaszkodzą).
2. Noże, skalpele, igły (do niczego się nie przydadzą, za to mogą kogoś zranić)
3. Opatrunki niejałowe oraz wata.
4. Apteczka nie powinna zawierać elementów, których użycie wymaga sporego doświadczenia lub wykształcenia medycznego.
 
 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

• poszkodowany leży płasko na plecach na twardym podłożu
• ucisk klatki piersiowej (splecione, wyprostowane w łokciach ręce ułożone na środku klatki piersiowej, uciskanie w taki sposób, aby klatka piersiowa ugięła się na głębokość 4-5 cm w rytmie 100 uciśnięć na minutę)
• wdechy ratownicze (należy szczelnie objąć swoimi ustami usta poszkodowanego i wdmuchnąć tyle powietrza, aby uniosła się klatka piersiowa poszkodowanego)
• uciskanie klatki piersiowej wykonuje się na przemiennie z oddechem w stosunku 30:2 - 30 uciśnięć na 2 oddechy
• czynności należy kontynuować się do momentu przybycia służb medycznych lub przywrócenia krążenia krwi
Pozycja boczna ustalona
• ma zastosowanie w przypadku osób nieprzytomnych z zachowaniem wszystkich funkcji życiowych
• ułatwia oddychanie, nie wywiera nacisku na klatkę piersiową
• uniemożliwia zapadanie się języka i zapobiega zadławieniu
• nie można jej stosować w przypadku osób, u których istnieje podejrzenie urazu kręgosłupa


Osoby zainteresowane tym zagadnieniem i pogłębieniem wiedzy na ten temat odsyłamy do kilku stron poświęconych udzielalniu I pomocy przedmedycznej: