sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Uwaga Mieszkańcy Gminy Jabłonka!!! Przypominamy, że termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego upływa 30.04.2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od stycznia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy – jako kontynuacja świadczenia z roku 2022 – stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

jednoosobowym – 2100 zł
wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonka

Lampy 2024Gmina Jabłonka w bieżącym roku kontynuuje prace w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności pieszych. Obecnie trwa realizacja kompleksowej inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonka, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja VIII.

Czytaj więcej...

19. rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

jp II 20242 kwietnia 2024 roku Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z delegacją złożył wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II Papieża - Pielgrzyma w Jabłonce oraz pod obeliskiem św. Jana Pawła II na Krowiarkach w Zubrzycy Górnej. W ten symboliczny sposób upamiętniono jego 19. rocznicę śmierci.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Ostrzezenie czyste powietrze

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy

Nowy UG

W dniu 28 marca 2024 roku o godzinie 11 w sali obrad Urzędu Gminy Jabłonka podpisana została umowa na realizację zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Budzicieli Polskości w latach 1918–1920 część 1”. Umowa została zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem Ewa König BUDOWNICTWO, a gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka Pana Antoniego Karlak i Skarbnika Gminy Jabłonka Panią Danutę Sarniak. Jest to historyczny moment dla całej społeczności gminy Jabłonka. Inwestycja ma na celu przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy tak, by w oparciu o obecnie dostępne możliwości stworzyć nowoczesny obiekt dostosowany do obsługi wszystkich mieszkańców.

Czytaj więcej...

Ankieta

ankietaSzanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonka!

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy Jabłonka do udziału w badaniu ankietowym służącym wypracowaniu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Jabłonka na lata 2024-2030.

Ankieta jest dobrowolna i w pełni anonimowa, jej celem jest ocena występowania zjawiska przemocy na terenie naszej gminy, ocena świadomości społecznej i postaw wobec problemu przemocy, a także ocena potrzeb i Państwa oczekiwań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Czytaj więcej...