sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Spotkanie informacyjne GDDKiA online w sprawie DK 7 Rabka - Chyżne

gddikaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, które odbędzie się 13.12.2021 r. o godz. 12:00. Zostanie przedstawiony raport ze spotkań informacyjnych, które odbyły się we wrześniu 2021 r. i dotyczyły opracowywanego Studium Korytarzowego dla "Budowy drogi dwujezdnej klasy GP (na parametrach S) w ciagu Drogi Krajowej nr 7 na odcinku Rabka - Chyżne"

Zanonimizowany raport wraz załącznikami graficznymi zostałzamieszczony na stronie internetowej pod adresem: http://dk7rabkachyzne.pl (raport.pdf)

 

 

Link umożliwiający udział w spotkaniu online:

Kliknij, aby dołączyć do spotkania

Termin: 13 grudnia 2021 r., godz. 12.00

Mikołajki 2021

Mikolajki 2021 2Podsumowanie „Mikołajek 2021” odbyło się w niedzielę 5 grudnia w kościele pw. Św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach. Spotkanie ze Świętym przyniosło dzieciom wiele radości i pięknych przeżyć. Najmłodsi otrzymali słodkie upominki, a laureaci konkursu z rąk Mikołaja odebrali nagrody.Protokół konkursu plastycznego i literackiego odczytał ks. Grzegorz. Dyplomy wręczała dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl oraz w imieniu współorganizatora wójta gminy Jabłonka - dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce Anna Paś-Filipek.

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Historyczny „Orawa i okolice podczas II wojny światowej”

Konkurs Plastyczny 2021 2Na przełomie października i listopada w naszej gminie odbył się Gminny Konkurs Historyczny „Orawa i okolice podczas II wojny światowej”. Na konkurs wpłynęło 45 prac – prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych Gminy Jabłonka. W dniu 06 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dyrektor CUW mgr Bernadeta Plaszczak, mgr Katarzyna Karkos, mgr Jadwiga Dziurczak, mgr Urszula Gacek – Łysiak, mgr Agata Zahora.

Czytaj więcej...

Plakat profilaktyczny

Plakat profilaktyczny 2021Bardzo dziękujemy Wszystkim za włączenie się do akcji  profilaktycznej pn. Plakat profilaktyczny, której celem  było zapobieganie ryzykownym zachowaniom oraz trudnym sytuacjom, jakie mogą pojawić się w życiu dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne mają uświadamiać uczniom negatywne skutki stosowania używek. W ramach zajęć szkolnych uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali plakaty o tematyce antyalkoholowej.

Czytaj więcej...

6. Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok”

Zbyrcok 202127 i 28 listopada w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbył się 6. Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok”. To największe na Orawie święto, które popularyzuje tradycje śpiewu i gry na instrumentach ludowych. Przegląd przyciąga miłośników orawskiego folkloru, którzy pielęgnując muzyczne tradycje Orawy, rywalizują o „orawski zbyrcok”.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny ,,Orawscy bohaterowie w czasie II wojny światowej’’

Konkurs Plastyczny 2021 2

Na konkurs wpłynęły ogółem 133  prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych Gminy Jabłonka. W tym 103 prace w kategorii  I oraz 30 prac w kategorii II. W dniu 16 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej w składzie : dyrektor  CUW mgr Bernadeta Plaszczak, mgr Anna Łaciak, mgr Elżbieta Bartkowiak, mgr Katarzyna Miąskowska.

Czytaj więcej...