sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gospodarka Odpadami

INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jabłonka dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jabłonka) we własnym zakresie.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 18 26 111 32.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien zaopatrzyć się w pojemnik  na zmieszane odpady komunalne.

 

AKTUALNOŚCI

UCHWAŁY DOT. GOSPODARKI ODPADAMI

DEKLARACJE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 ROK

OPŁATY

SEGREGACJA ODPADÓW

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

ZUŻYTE BATERIE

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ JABŁONKA POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JABŁONKA

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 

Równocześnie przypomina się:

1. Właściciel nieruchomości zabudowanej, gdzie istnieje możliwość techniczna podłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do dokonania przedmiotowego podłączenia.

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej nie mający możliwości technicznej podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy, opróżniany systematycznie przez uprawnioną jednostkę, co musi być potwierdzone stosownym dokumentem (np. fakturą).

 

 

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW

Produkujemy coraz więcej śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów, których koszty utrzymania obciążają nas wszystkich. Drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie mniej. Możemy zaoszczędzić wówczas pieniądze, pomóc przy tej okazji innym, a przede wszystkim zadbać o środowisko.
Poniżej prezentujemy kilka prostych zasad, dzięki którym można znacznie ograniczyć ilość produkowanych przez nas śmieci:

 1. Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane z materiałów    ekologicznych.

 2. Jeżeli już weźmiesz ze sklepu torbę foliową, zanim ją wyrzucisz wykorzystaj ją w gospodarstwie domowym np. do pakowania i przechowywania, albo jako torbę na śmieci.

 3. O ile to możliwe kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych, albo w opakowaniach o dużych pojemnościach.

 4. O ile to możliwe kupuj środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub w opakowaniach uzupełniających.

 5. Nie marnuj żywności, planuj zakupy, nie kupuj nadmiernych ilości produktów, szczególnie o krótkim terminie przydatności do spożycia.

 6. Ograniczaj użycie naczyń jednorazowych.

 7. Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do ponownego użycia, np. w pojemniczkach z tworzywa, które później można wykorzystać w gospodarstwie domowym do przechowywania żywności.

 8. Nie kupuj pojemników plastikowych do przechowywania produktów, do tego celu wykorzystuj opakowania po produktach (słoiki, pojemniki z tworzyw, puszki).

 9. Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku lub woreczki, które mogą być używane wielokrotnie.

 10. Jeżeli masz przydomowy ogródek kompostuj odpady we własnym zakresie. Kompostując nie tylko ograniczasz ilość wytwarzanych odpadów ale otrzymujesz wartościowy kompost.

 11. Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.

 12. Zanim wyrzucisz odpady surowcowe przygotuj je tak aby nadawały się do recyklingu: szklanych opakowań usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki oraz resztki żywności, z odpadów papieru i tektury usuń elementy z tworzyw sztucznych i metali (np. spinacze, zszywki i okładki), rozdziel opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od tektury, folię aluminiową  zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach.

 13. Jeżeli jest to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru: wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów, zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej, jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie, tam gdzie to możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.

Segregując odpady dbamy o środowisko i nasze otoczenie. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Segregacja to czysty zysk!

Więcej informacji dotyczących sposobu ograniczenia powstawania odpadów można znaleźć na stronach internetowych: http://naszesmieci.mos.gov.pl/ oraz http://ekoszyk.mos.gov.pl/