sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gospodarka Odpadami

Szanowni Państwo

W 2016 roku obchodzimy 450-lecie Jabłonki. Miejscowość ta odegrała ważną rolę w historii Górnej Orawy. Od początku stanowiła swoiste centrum podbabiogórskiego regionu. W 1566 roku Jabłonka po raz pierwszy pojawiła się w orawskim rejestrze podatkowym jako ,,noviter erecta possessio non est connumerata”, niepodlegająca żadnym poborom ani świadczeniom. Thurzonowie, władający Orawą, postrzegali Jabłonkę jako centrum administracyjno-gospodarcze Górnej Orawy. Od samego początku odgrywała istotną rolę na pograniczu polsko-węgierskim. Była to wieś rozległa i zamożna, którą stale odwiedzali polscy kupcy. Dzieje Jabłonki ilustrują trudną, ale jakże interesującą historię całej Górnej Orawy, wpisaną w losy Polski, Węgier, Austro-Węgier i Słowacji.

Zwracamy się do Państwa z propozycją włączenia się w organizację obchodów 450-lecia Jabłonki, których ideą jest szeroka promocja Orawy w Polsce i zagranicą. Główne uroczystości są planowane w dniach 10-17 lipca 2016 roku. Uroczystość odsłonięcia pomnika Świętego Jana Pawła II – Pielgrzyma odbędzie się w Jabłonce 14 lipca 2016 roku. Uroczystość ta rozpocznie się Mszą św. o godz. 16.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce, po niej nastąpi odsłonięcie pomnika na skwerze obok świątyni. To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń w czasie obchodów 450-lecia Jabłonki.

Włączając się w organizację 450-lecia Jabłonki, zapewnią Państwo reklamę swojej firmie i przyczynią się do wspierania wydarzeń kulturalnych i artystycznych. W zamian za wsparcie gwarantujemy umieszczenie loga Państwa firmy na banerach promujących wydarzenie oraz odczytanie nazwy w trakcie imprezy.

Wierzymy, że wsparcie z Państwa strony służyć będzie promocji wizerunku Państwa firmy, efekty będą trwałe, a nam pomoc ta umożliwi zrealizowanie ważnego dla naszego regionu wydarzenia.

Stowarzyszenie 450-lecia Jabłonki
Numer rachunku: 11 87980002 0000 0018 3699 0001