sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbęda się 23.05.2024r. (czwartek) o godz. 17:00 na sali widowiskowej w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej... +++ Ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wód - czytaj więcej...

Gmina Jabłonka realizuje zadanie pn. ,,Przebudowa dachu oraz docieplenie budynku remizy OSP w Zubrzycy Dolnej”

flaga godlo

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 149 090,67 zł

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie: 177 579,00 zł

Przewidziane prace modernizacyjne w budynku remizy OSP Zubrzyca Dolna poprawią bezpieczeństwo zaplecza szkoleniowego strażaków. Odpowiednia infrastruktura szkoleniowa przyczyni się do podnoszenia kwalifikacji strażaków, co znajdzie bezpośrednie przełożenie podczas akcji ratujących życie i zdrowie mieszkańców. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022