sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Jabłonka

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Jabłonka w roku 2022 r. 

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 95
 • Suma kwot o które beneficjaci wnioskują za pośrednictwem Urzędu Gminy Jabłonka: 3 013 065,89 zł

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Jabłonka w roku 2023 r. 

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 31
 • Suma kwot o które beneficjaci wnioskują za pośrednictwem Urzędu Gminy Jabłonka: 1 360 087,15 zł

*stan na dzień 10.05.2023 r.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. do: 

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu, 
 • docieplenia przegród budynku, 
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
 • instalacji odnawialnych źródeł energii, 
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy Jabłonka, w godzinach pracy Urzędu. (Pokój 205 / tel.18 26 111 41)

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”.

Nowe progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji:

 1. Część I dla poziomu podstawowego:
  • maksymalna kwota dotacji: 66 tys. 
  • dochód roczny właściciela/beneficjenta do 135 tys. zł
 1. Część II dla poziomu podwyższonego 
  • maksymalna kwota dotacji: 99 tys. zł
  • progi dochodowe na jednego członka gospodarstwa domowego na miesiąc: 1894 zł netto (gosp. wieloosobowe) lub 2651 zł  netto ( gosp. jednoosobowe)
 1. Część III dla poziomu najwyższego 
  • maksymalna kwota dotacji: 135 tys. zł
  • progi dochodowe na jednego członka gospodarstwa domowego na miesiąc: 1090 zł netto (gosp. wieloosobowe) lub 1526 zł netto (gosp. jednoosobowe) 

Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinien uzyskać do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.