sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 2023

GZSP 2023Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jabłonka odbyły się 10 września 2023 roku na stadionie sportowym w Jabłonce. Organizatorem zawodów był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Komendantem Janem Kuczkowiczem i Prezesem Janem Głusiakiem oraz Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu.


W imieniu Wójta Gminy Jabłonka zawody otworzył Bolesław Wójcik Zastępca Wójta Gminy Jabłonka. Rywalizacji druhów z gminy Jabłonka przyglądało się grono kibiców. Sportowe zmagania zakończono uroczystym wręczeniem pucharów i medali przez Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka i Pana Edwarda Siarkę Sekretarza stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, który równocześnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego wraz z Zarządem Gminnym OSP. Dodatkowo wszystkie drużyny biorące udział w zawodach otrzymały nagrody w postaci elementów odzieży do działań bojowych.

Składamy podziękowania naczelnikom i prezesom jednostek OSP, którzy przygotowali drużyny do udziału w zawodach, a zwłaszcza opiekunom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dziękujemy również komisji sędziowskiej na czele z asp. Wojciechem Rzepką i obsłudze, która zapewniła szybkie i sprawne przeprowadzenie zawodów.

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów:

Jednostki OSP Męskie (gr. A)

 1. OSP Jabłonka - 100,45 pkt
 2. OSP Zubrzyca Górna – 109,6 pkt
 3. OSP Lipnica Mała – 114,2 pkt
 4. OSP Zubrzyca Dolna 124,77 pkt
 5. OSP Podwilk – 134,45 pkt
 6. OSP Orawka – 134,8 pkt

Jednostki OSP Kobiece (gr. C)

 1. OSP Zubrzyca Dolna – 120 pkt
 2. OSP Podwilk – 150,2 pkt

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

Chłopcy :

 1. MDP Zubrzyca Dolna – 1047,40 pkt
 2. MDP Podwilk – 1021,25 pkt
 3. MDP Zubrzyca Górna – 1020,10 pkt
 4. MDP Jabłonka – 985,00 pkt

Dziewczęta:

 1. MDP Zubrzyca Dolna – 1038,40 pkt

fot. Jan Ciepliński