sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Szkolenie dla potencjalnych mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020 w Jabłonce

Szkolenie dla potencjalnych mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020 w Jabłonce

W dniu 4 lipca 2016 roku w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce odbyło się szkolenie zorganizowane przez Związek Euroregion „Tatry” dotyczące zasad aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adresowane dla  potencjalnych mikrobeneficjentów. 

Uczestników przywitał Wójt Gminy Jabłonka i jednocześnie Przewodniczący Rady Związku Euroregionu „Tatry” Pan Antoni Karlak. Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” Pan Antoni Nowak, który przedstawił podstawowe informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Podczas szkolenia przedstawiono podstawowe informacje o mikroprojektach oraz szczegółowo omówiono przygotowanie mikroprojektu na formularzu wniosku, budżet zadaniowy, jak również kwalifikujące się wydatki.