sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019

Mlodziez Zapobiega Pozarom 2019W dniu 25 lutego jak co roku, byliśmy organizatorami Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" – które to po raz kolejny odbyły się na terenie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce. Wysoka frekwencja młodzieży (grupa wiekowa szkoła podstawowa - 5 uczestników, grupa wiekowa gimnazja + VII i VIII klasa szkoły podstawowej – 13, uczestników, szkoły ponadgimnazialne – 9 uczestników) świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi problematyki ochrony przeciwpożarowej, postepowaniach w sytuacji zagrożeń oraz działań profilaktycznych.

Organizatorami eliminacji byli: Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak, Zarząd Odziału Gminnego Związku OSP w Jabłonce oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Współorganizatorem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

W konkursie brała udział młodzież z następujących jednostek: OSP Lipnica Mała, OSP Zubrzyca Górna, OSP Zubrzyca Dolna, OSP Podwilk, OSP Orawka. Składamy podziękowania na ręce osób przygotowujących młodzież do konkursu.

Podczas Turnieju zostały rozdysponowane materiały i gadżety promocyjne Programu „Niepodległa” wśród wszystkich uczestników. Składamy podziękowania za wkład w organizację niniejszego przedsięwzięcia.