sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

30 lecie Młodzieżowej Orkiestry przy OSP Lipnica Mała

30 lecie lmW dniu 17 listopada 2019 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbył koncert z okazji 30 lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Lipnica Mała. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Jabłonka, OCK w Jabłonce, OSP Lipnica Mała oraz Młodzieżowa Orkiestra przy OSP Lipnica Mała.


Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15:00 przy dźwiękach utworu „Largo” skomponowanego przez Fryderyka Chopina. Orkiestra zagrała łącznie 12 utworów zaczynając od marszy, poprzez pieśni patriotyczne a kończąc dźwiękami muzyki rozrywkowej. W trakcie ponad godzinnego koncertu została przedstawiona historia orkiestry dętej, której początki sięgają roku 1987. Przybliżono postacie dyrygentów w osobie Pana Emila Łuki – pierwszego dyrygenta, Pana Miroslava Dusiana Rybara – długoletniego dyrygenta ze Słowacji oraz obecnego dyrygenta Pana Marcina Musiaka. Od samego początku w założenie orkiestry zaangażowani byli: Pan Zygmunt Białoń i Pan Edward Adamczyk, którzy jednocześnie przez długie lata wchodzili w skład orkiestry, a drugi z wymienionych pełnił funkcję kierownika. Od 1994 roku kierownikiem a zarazem członkiem orkiestry jest Pan Albin Szlachta. Przez lata działalności orkiestra odnosiła szereg sukcesów. Obecny skład to przede wszystkim ludzie młodzi, z których część ukończyła szkoły muzyczne, m.in. Samorządową Szkołę Muzyczna w Jabłonce.

Dźwięki muzyki granej przez instrumenty dęte spotkały się z sympatią publiczności, która aktywnie uczestniczyła w koncercie poprzez klaskanie do rytmu, śpiewanie znanych utworów oraz wywołanie bisu. Z entuzjazmem i uśmiechem na twarzy zostały odebrane przez widownię anegdoty z „życia orkiestry”, która nie zawsze stoi na baczność i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, w których ciężko zachować powagę i koncentrację. Po zakończonym koncercie wyrażono podziękowania dla osób zaangażowanych w rozwój orkiestry, dzięki którym mogła ona funkcjonować przez te wszystkie lata. Wręczono symboliczne upominki a orkiestra odegrała sto lat dla zgromadzonych gości. Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak wręczył na ręce kierownika orkiestry gratulacje i wyrazy uznania. Po zakończonej oficjalnej części przybyli goście udali się na słodki poczęstunek.