sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Inwestycje mostowe

Mosty 2022W Urzędzie Gminy Jabłonka zostały podpisane umowy na realizację inwestycji z projektu pn „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Jabłonka poprzez budowę mostu w Jabłonce, Lipnicy Małej i Zubrzycy Dolnej” w ramach którego zostanie wykonany most na potoku Zubrzyca na ul. Nadwodniej w Jabłonce oraz odbudowane dwa mosty: most „Do Facułów” na cieku Syhlec w m. Lipnica Mała oraz most "Do Dzwonnicy" na potoku Zubrzyca w Zubrzycy Dolnej.

W imieniu Inwestora umowy podpisał Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Sarniak, w imieniu Wykonawców umowę podpisali Pan Stanisław Kułach reprezentujący Firmę Budowlano-Usługowa ECO-STAN który będzie realizował inwestycje w Jabłonce i Lipnicy Małej oraz Pan Stanisław Mętel reprezentujący firmę Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Mętel który będący wykonawcą odbudowy mostu w Zubrzycy Dolnej.

Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do 26 listopada 2022 roku.

W związku z rozpoczęcie w/w inwestycji przepraszamy Wszystkich Mieszkańców za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych oraz środków własnych gminy Jabłonka.