sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Apel do mieszkańców gminy

psyW związku z powtarzającymi się skargami na wałęsające się  bez opieki psy, zwracam się z apelem do wszystkich właścicieli psów o zastosowanie się do przepisów  ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Wałęsające się po drogach psy  stanowią  zagrożenie  dla zdrowia i życia ludzkiego, szczególnie dla dzieci. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci proszę o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie  psów na terenie swojej  posesji.

Właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z braku należytej opieki nad  swoim zwierzęciem.