sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

XXXII Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie

sowinskifoto0084th3 maja 2023r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbył się XXXII Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie. To wydarzenie, podczas którego orkiestry prezentują swój dorobek artystyczny i poprzez które wyrażamy naszą wdzięczność za ich pracę i zaangażowanie. W czasie przeglądu zaprezentowały się orkiestry dęte z: Zubrzycy Górnej, Podwilka, Jabłonki, Lipnicy Małej, Lipnicy Wielkiej oraz Mażoretki ARVA.

By uczcić Narodowe Święto – rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wydarzenie rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego. Następnie przegląd otworzył wójt gminy Jabłonka Antoni Karak. Głos zabrała również poseł na Sejm RP pani Anna Paluch. Koncert każdej z orkiestr spotkał się z żywą reakcją publiczności. Prezentowany repertuar był bardzo różnorodny, a muzyczne umiejętności orkiestr z roku na rok są coraz większe. Przegląd zakończył barwny pokaz taneczno-marszowych układów Mażoretek ARVA.

fot. Łukasz Sowiński