sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Promesy dla Gminy Jabłonka z Funduszu Leśnego

Promesy 2023

W dniu 01.06.2023 r. odbyła się LXII Sesja Rady Gminy Jabłonka podczas której Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wraz z Panem Pawłem Szczygłem Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Panem Józefem Oskwarkiem Nadleśniczym w Nadleśnictwie Nowy Targ wręczyli Panu Antoniemu Karlakowi - Wójtowi Gminy Jabłonka w obecności Radnych Gminy Jabłonka promesy finansowe na łączną kwotę 9 419 000,00 zł. Środki zostały przyznane z Funduszu Leśnego.

 

Pieniądze te pozwolą na realizację pięciu inwestycji infrastrukturalnych i są to:

 • Zubrzyca Górna
  Przebudowa drogi gminnej K 361704, K361556, K 361557 K 361558 do gruntów rolnych i leśnych w Zubrzycy Górnej - Borowowska, Węgrzynowska, Węgrzynówka, Do Gajówki
 • Podwilk
  Przebudowa drogi gminnej K 361269, K361268 do gruntów rolnych i leśnych w Podwilku od drogi krakowej nr 7 do "Bembeńskiego"
 • Jabłonka
  Przebudowa drogi gminnej K360682, K360681 do gruntów rolnych i leśnych w Jabłonce od drogi wojewódzkiej 957 w kierunku skrzyżowania w "Cielcowej Soślinie"
 • Chyżne
  Przebudowa drogi gminnej K361296 do gruntów rolnych i leśnych w Chyżnem "Zawodzie - Homrzyska"
 • Lipnica Mała
  Przebudowa drogi gminnej K361880, K361851 do gruntów rolnych i leśnych w Lipnicy Małej "Skalnica"

Gmina na ten cel zabezpieczyła z własnego budżetu kwotę w wysokości 1 800 000 zł.

Przed gminą jeszcze dużo pracy nad uzyskaniem pozwoleń na realizację tych inwestycji i rozstrzygnięcie przetargów.
Dzięki tym inwestycjom poprawie ulegnie dostępność komunikacyjna do Lasów Państwowych, jak również warunki przeciwpożarowe lasów, umożliwiając szybkie i sprawne dotarcie do zagrożonych powierzchni. Poprawi się także komfort poruszania się dla pozostałych uczestników ruchu.

foto. Jan Ciepliński