sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Podpisanie umowy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Kępowej w Jabłonce

Kepowa 2023W dniu 8 sierpnia 2023 r. w Ochotnicy Dolnej wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z skarbnik Danutą Sarniak podpisali umowę z II wicewojewodą małopolski Mateuszem Małodzińskim potwierdzającą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 506 643,00 zł, gdzie całkowita wartość zadania wynosi 723 776,08 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację inwestycji pn. Remont drogi gminnej K360695 (ul. Kępowa) w km od 0+000,00 do 0+703,00 w miejscowości Jabłonka. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści: posłowie Anna Paluch i Jan Duda oraz senator Jan Hamerski.