sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Uroczystość nadania imienia ks. Józefa Buronia Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej wraz z poświęceniem sztandaru

4 wrześRok Szkolny 2023nia 2023 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Małej imienia Księdza Józefa Buronia. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Stefana w Lipnicy Małej, podczas której ks. proboszcz Piotr Grotowski poświęcił sztandar szkoły. Mszę świętą wraz z nim koncelebrowali: ks. dr prof. Józef Morawa, ks. Zbigniew Fidelus, ks. Piotr Zioło, ks. Paweł Masłoń, ks. Damian Przybytek, ks. Andrzej Wasilewski – Kruk, ks. Bartłomiej Kleszcz.

Po Mszy św. pan wójt Antoni Karlak razem z panią dyrektor Bogumiłą Szlachtą, przedstawicielem Rady Rodziców, panią Moniką Holą oraz przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego Aleksandrą Kowalczyk i Dawidem Karkoszką złożyli wieniec na grobie ks. Józefa Buronia. Wspólnie odmówiono modlitwę oraz oddano cześć Jego pamięci.

W uroczystości udział wzięli: gospodarz gminy Jabłonka Antoni Karlak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa pan Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki pan Andrzej Gut-Mostowy, st. Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Targu pani Marzena Bąk, radny województwa małopolskiego, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu pan Marek Wierzba, starosta powiatu nowotarskiego pan Krzysztof Faber, radni powiatu nowotarskiego, radni gminy Jabłonka na czele z przewodniczącym Rady Eugeniuszem Moniakiem, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu gminy Jabłonka. Na uroczystość zaproszenie przyjęli byli wójtowie gminy Jabłonka: pan Antoni Wontorczyk oraz pan Julian Stopka. W uroczystości uczestniczyli: siostra Anna, pani Adela Śmiech, pan Andrzej Łuka, pani Anna Bochaczyk, pan Józef Wróbel byli i obecni pracownicy szkoły na czele z byłym dyrektorem panem Wiesławem Kuchtą.

Uroczystości w szkole rozpoczęły się odsłonięciem tablicy z nową nazwą szkoły. Wspólnie odsłonili ją: wójt gminy Jabłonka pan Antoni Karlak, dyrektor szkoły Podstawowej Nr 1 im. księdza Józefa Buronia pani Bogumiła Szlachta, przedstawiciel rodziny księdza Józefa Buronia pan Mieczysław Małysa, przedstawiciel Rady Rodziców pani Monika Hola oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Kowalczyk. Po odsłonięciu tablicy uroczyście wprowadzono poczty sztandarowe orawskich szkół i odśpiewano hymn państwowy. Po przywitaniu zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej przewodniczący Rady Gminy Jabłonka odczytał Uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania imienia Księdza Józefa Buronia Szkole Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Małej.

Następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar pani Dyrektor, która dokonała jego prezentacji. Rewers – na czerwonym tle jest godło państwowe – srebrny orzeł z głową ozdobioną złotą koroną, zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Awers jest w kolorze białym. W środkowej jego części znajduje się postać księdza Józefa Buronia. Wokół popiersia nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa Nr 1 imienia Księdza Józefa Buronia w Lipnicy Małej. Całość została obszyta złotymi frędzlami.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych odbyła się część artystyczna, w której przybliżono życie księdza Józefa Buronia, a także wysłuchano okolicznościowych przemówień zaproszonych gości.

foto. Jan Ciepliński