sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja o braku przydatności wody do spożycia

woda niezdatnaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągów publicznych: Jabłonka Danielki, Jabłonka – Centrum i Jabłonka Nr 3, że wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągów.

https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-publicznego-jablonka---centrum-z-dnia-21092023-r

https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-publicznego-jablonka-nr-3-z-dnia-21092023-r

https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-publicznego-jablonka-danielki-z-dnia-20092023-r