sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dzień Edukacji Narodowej

Dzien Nauczyciela 202312 października 2023 roku w Orawskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zebranym dyrektorom oraz nauczycielom Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak złożył życzenia wytrwałości w dydaktycznej i wychowawczej pracy. Podziękował jednocześnie za trud jaki podejmują w codziennej pracy. Wyraził wdzięczność za kształtowanie młodego pokolenia w duchu umiłowania wartości chrześcijańskich, rodzinnych oraz naszej małej ojczyzny.

W tym dniu tradycyjnie nauczyciele, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego odebrali od Wójta Gminy akty nadania oraz złożyli uroczystą przysięgę.

Nauczyciele i dyrektorzy wyróżniający się w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali nagrody Wójta Gminy, które wspólnie wręczyli z Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Panią Bernadetą Plaszczak.
Dzień Edukacji Narodowej w naszej Gminie świętowali również zaproszeni goście:

Przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Pani Marzena Bąk, Zastępca Wójta Pan Bolesław Wójcik, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonka Pani Wilma Zubrzycka, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Pani Grażyna Karlak, Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce Pani Katarzyna Lasak, Wicedyrektor Branżowej Szkoły Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II, Pani Jadwiga Zborek oraz zastępca kierownika Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Pani Małgorzata Cegielna – Czerwień, Prezes międzygminnego ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w gminie Jabłonka oraz Lipnica Wielka Pani Maria Hrustek, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jabłonce Pani Beata Włodek.

Jak co roku przybyli również dyrektorzy i nauczyciele emeryci.

Uroczystość uświetniło przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej, które było pięknym przekazem płynących z serca życzeń.

foto. Jan Ciepliński