sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gminne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2024

dbiW ramach Światowych Dni Bezpiecznego Internetu, po raz kolejny zorganizowany został konkurs „Uczeń bezpieczny w sieci”, którego głównymi celami są podniesienie świadomości wśród uczniów na temat bezpiecznego korzystania z komputera i z Internetu, właściwego reagowania na zagrożenia w sieci oraz stosowanie etykiety.

Głównym organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jabłonka pan Antoni Karlak, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej.

W tym roku uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w konkursie plastycznym, wykonując pracę nawiązującą do hasła „Nie hejtuj – reaguj!”. Spośród 57 nadesłanych prac, nagrodzono 10 najwyżej ocenionych. Natomiast 26 tegorocznych szóstoklasistów, wyłonionych w szkolnych eliminacjach, wzięło udział w konkursie wiedzy. Uczniowie wykazali się znajomością zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, rozwiązując zadania zamknięte, otwarte oraz krzyżówkę.

Podsumowanie konkursu odbyło się 6 lutego 2024r. w Orawskim Centrum Kultury. Wójt Gminy Jabłonka zwrócił uwagę na dobre i złe aspekty korzystania z Internetu i życzył, aby dobro wybierać a zło odrzucać.

Następnie wręczono dyplomy i nagrody. Najlepszymi w konkursie wiedzy okazali się:

I miejsce – Emilia Pilarczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy Małej

II miejsce – Aleksandra Knapczyk – Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej

III miejsce – Maksymilian Łazarz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku

W konkursie plastycznym wyróżniono pracę Miłosza Kucka – ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej.

Wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom dziękujemy za przygotowanie się do konkursu oraz wykonane prace plastyczne. Zwycięzcom gratulujemy szerokiej wiedzy na temat zagrożeń w sieci.

 

foto. Łukasz Sowiński