sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Jabłonka i ślubowanie wójta Stanisława Kasprzaka

I Sesja 2024We wtorek 7 maja o godz. 11:00 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Jabłonka kadencji 2024–2029. Poprzedziła ją msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. Po niej, w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce rozpoczęły się obrady. Otwarcia sesji dokonał Józef Jasiurka radny-senior. Podczas uroczystej sesji ślubowanie złożyli wybrani przez mieszkańców radni oraz wójt Stanisław Kasprzak.

 

 

Skład Rady Gminy Jabłonka przedstawia się następująco:

Adam Giądła
Jan Głusiak
Piotr Holla
Józef Jasiurka
Robert Kasprzak
Piotr Kowalik
Tomasz Kulawiak
Adam Lichosyt
Dariusz Łuka
Stanisław Misiniec
Estera Możdżeń
Janusz Omylak
Maria Pieronek
Marek Spytkowski
Marek Stachulak

Rada Gminy Jabłonka wybrała nowego przewodniczącego. Został nim Jan Głusiak, który poprowadził dalszą część sesji. Radni wybrali również nowego wiceprzewodniczącego – Adama Giądłę. Podczas pierwszej sesji radni wybrali również składy komisji.

Komisje Rady Gminy Jabłonka:

KOMISJA REWIZYJNA

1. Piotr Kowalik – przewodniczący
2. Marek Spytkowski – z-ca przewodniczącego
3. Józef Jasiurka– członek
4. Adam Lichosyt – członek
5. Estera Możdżeń – członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Robert Kasprzak – przewodniczący
2. Estera Możdżeń – z-ca przewodniczącego
3. Stanisław Misiniec – członek
4. Janusz Omylak – członek
5. Maria Pieronek – członek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I OPIEKI SPOŁECZNEJ

1. Adam Lichosyt – przewodniczący
2. Maria Pieronek – z-ca przewodniczącego
3. Adam Giądła – członek
4. Robert Kasprzak – członek
5. Tomasz Kulawiak – członek
6. Dariusz Łuka– członek
7. Marek Spytkowski – członek

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW

1. Marek Spytkowski – przewodniczący
2. Piotr Kowalik– z-ca przewodniczącego
3. Piotr Holla – członek
4. Józef Jasiurka – członek
5. Robert Kasprzak – członek
6. Adam Lichosyt – członek
7. Stanisław Misiniec – członek
8. Janusz Omylak– członek
9. Tomasz Kulawiak– członek

Inauguracyjna sesja zakończyła się ślubowaniem złożonym przez wójta Stanisława Kasprzaka. Nowy wójt w swojej pierwszej oficjalnej przemowie podziękował w pierwszej kolejności za wsparcie swojej małżonce, następnie byłemu już wójtowi Antoniemu Karlakowi za długoletnią pracę dla gminy Jabłonka. Podziękował także członkom swojego komitetu wyborczego, a także za uczciwą rywalizację – kontrkandydatom. Słowa wdzięczności skierował również do mieszkańców, którzy w wyborach obdarzyli go zaufaniem. Wyraził również nadzieję na dobrą współpracę na rzecz rozwoju gminy Jabłonka. Po zakończeniu sesji wójt Stanisław Kasprzak odebrał liczne gratulacje i życzenia od przedstawicieli lokalnej społeczności i zebranych gości.