sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce - wyniki naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Urząd Gminy Jabłonka

ul. 3 – go Maja 1

34 – 480 Jabłonka

 

 Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Bernadeta Plaszczak.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bernadeta Plaszczak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych. Kandydatka w wyniku przeprowadzonej selekcji końcowej otrzymała największą liczbę punktów. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały dobrą znajomość zagadnień wymaganych w naborze.

 

Jabłonka, dnia 29 sierpnia 2019 r.