sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

OSP.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczy postępowania pn "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Jabłonka w miejscowości Jabłonka

OSP.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczy postępowania pn "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Jabłonka w miejscowości Jabłonka