sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej K360978 (ul. 1 Maja) w km od 0+341 do km 0+973 w miejscowości Jabłonka, Gmina Jabłonka

Gmina Jabłonka zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej K360978 (ul. 1 Maja) w km od 0+341 do km 0+973 w miejscowości Jabłonka, Gmina Jabłonka”

Całkowita wartość inwestycji wynosi 664 999,99 zł

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 531 999,00 zł.

Inwestycja znacznie poprawiła codzienne funkcjonowanie mieszkańców ulicy 1 Maja i przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

tablica 1maja