sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Remont drogi gminnej K360695 (ul. Kępowa) w km od 0+000,00 do 0+703,00 w miejscowości Jabłonka, Gmina Jabłonka


Gmina Jabłonka realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej K360695 (ul. Kępowa) w km od 0+000,00 do 0+703,00 w miejscowości Jabłonka, Gmina Jabłonka.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 765 442,78 zł

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 506 643,00 zł.

Inwestycja znacznie poprawi codzienne funkcjonowanie mieszkańców ulicy Kępowej i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

tablica kepowa