sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Trstená 2020 - SPOLOČNE v EURÓPE

Europa dla obywateli

V dňoch 10. 11. 2022 -⁠ 12.11.2022 sa zúčastnila delegácia Gminy jablonka realizácie medzinárodného projektu „TRSTENÁ 2020 – SPOLOČNE V EURÓPE“, ktorý sa konal v meste Trstená (Slovenská republika).

Na projekte sa zúčastnili delegácie spriatelených európskych samospráv a neziskových organizácii z mesta Trstená (SK), z gminy Jablonka (PL), gminy Czarny Dunajec (PL), Gminy Miasta Ozorkow (PL), Gminy Tomice (PL), Mesta Isaszeg (HU), mesta Hořice(CZ), města Žirovnice (CZ), mesta Želiezovce (SK), z
Comite de Jumelage „Pays de Bray -⁠ Orava (Francúzsko), OZ V.I.A.C. -⁠ Inštitút na podporu a rozvoj mládeže a OZ MAS ORAVA -⁠ Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy (SK).

V rámci odborného programu partneri projektu diskutovali o budúcnosti Európy, ďalšej spolupráci a aktívnej účasti občanov na tvorbe miestnych a regionálnych politík. Diskutovalo sa na témy vplyv COVID 19 a vojna na Ukrajine na sociálnu realitu samospráv a miestnych komunít. Partneri v rámci kultúrneho programu sa zúčastnili tradičného remeselného jarmoku s ukážkami tvorivosti ľudových remeselníkov, prezentácie kultúrneho dedičstva, gastrofestivalu -⁠ ochutnávka originálnych špecialít partnerov, tvorivých dielni a workshopov na uchovávanie tradícii a zvykov partnerov. Vyvrcholením
celého projektu bol Európsky partnerský turnaj v kolkoch.

Projekt „TRSTENÁ 2020 – SPOLOČNE V EURÓPE“ BOL SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROGRAMU EURÓPA PRE OBČANOV