sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Jabłonka

Fundusze Europejskie 2022

Gmina Jabłonka realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Jabłonka”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nazwa projektu:

„Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Jabłonka”

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Jabłonka, poprzez usuwanie istniejących barier i wprowadzenie racjonalnych usprawnień.

Beneficjent:

Gmina Jabłonka

Planowany okres realizacji:

01.09.2022 - 30.06.2023

Wartość projektu:

66 840 PLN

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie racjonalnym usprawnień i usunięcie istniejących barier w Gminie Jabłonka w celu zapewnienia dostępności do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami.

W projekcie zaplanowano usługi doradcze w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz wykonanie planów tyflograficznych z oznaczeniem w alfabecie Braille'a dla jednostek organizacyjnych gminy Jabłonka tj. następujących szkół: 

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce 

  2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzycy Górnej , 

  3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Małej 

  4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku 

Zamontowanie planów tyflograficznych ułatwi poruszanie się po w/w budynkach osobom niewidomym i słabowidzącym.

pfron urzad