sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

W 100. rocznicę śmierci Aleksandra Matonoga

Aleksander Matonog6 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Podwilku ks. proboszcz Kazimierz Gunia sprawował mszę św. w intencji śp. Aleksandra. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminy Jabłonka oraz społeczność szkolna Podwilka.

W mszy św. uczestniczyli: wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak, zastępca wójta Bolesław Wójcik, dyr. CUW-u Maria Staszkiewicz oraz Małgorzata Kulawiak z OCK w Jabłonce, dyrektorzy, nauczyciele oraz dzieci i młodzież ze szkół w Podwilku.

Uczeń z klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 2 w krótkim referacie przedstawił sylwetkę zasłużonego dla Orawy patrioty Aleksandra Matonoga. Ten podwilczanin należał do orawskich inteligentów, którzy włączyli się w akcję „budzicielską” na Górnych Węgrzech. Był współautorem broszury „Co my za jedni?”

Po mszy św. w orszaku wszyscy zgromadzeni w kościele przeszli na cmentarz, gdzie została odmówiona modlitwa za duszę śp. Aleksandra. Na grobie śp. Wojciecha Lorencowicza dyr. Alina Leksander zapaliła znicz.

Foto. Jan Ciepliński