sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Izby RolniczeWażne daty:

do 17 czerwca 2019 r. – udostępnienie do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu

do 05 lipca 2019 r. – zgłaszanie kandydatów

28 lipca 2019 r. - głosowanie

W gminie Jabłonka wybiera się dwóch członków do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

Od 17 czerwca do 25 czerwca 2019 r. w godzinach od 8:00- 15:00 w Urzędzie Gminy Jabłonka w pok.nr 7 zostanie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

 

 

 

Załączniki:

Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenie kandydata osoby prawnej

Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata osoby prawnej

Oświadczenia kandydata

Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury

Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej

 

https://mir.krakow.pl/artykuly/WYBORY-DO-IZB-ROLNICZYCH-w-2019-r.---pytania-i-odpowiedzi,12070.html

 

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 41 w Jabłonce:

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 41 w Jabłonce w sprawie obsadzenia mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 41 w Jabłonce bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 41 w Jabłonce w sprawie skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Jabłonce

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 41 w Jabłonce w sprawie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania