sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Fundusz Leśny dla Gminy Jabłonka

Fundusz Lesny 2023W dniu 12.06.2023 roku w Urzędzie Gminy Jabłonka zostały podpisane umowy na udzielenie dofinansowania z Funduszu Leśnego pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Antoniego Karlaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Sarniak, a Lasami Państwowymi w Nadleśnictwie Nowy Targ reprezentowanymi przez Nadleśniczego Józefa Oskwarka oraz Sekretarza Dariusza Budzowskiego.

Przy podpisaniu umów obecni byli również Zastępca Wójta Bolesław Wójcik, Zastępca Skarbnika Beata Makuch, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Marcelina Machaj.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Leśnego w kwocie 9 419 000,00 zł  i środkom z budżetu Gminy Jabłonka w wysokości
1 800 000 zł zostaną zrealizowane następujące inwestycje infrastrukturalne:
  1. Przebudowa drogi gminnej K 361704, K361556, K 361557 K 361558 do gruntów rolnych i leśnych w Zubrzycy Górnej - Borowowska, Węgrzynowska, Węgrzynówka, Do Gajówki
  2. Przebudowa drogi gminnej K 361269, K361268 do gruntów rolnych i leśnych w Podwilku od drogi krakowej nr 7 do "Bembeńskiego"
  3. Przebudowa drogi gminnej K360682, K360681 do gruntów rolnych i leśnych w Jabłonce od drogi wojewódzkiej 957 w kierunku skrzyżowania w "Cielcowej Soślinie"
  4. Przebudowa drogi gminnej K361296 do gruntów rolnych i leśnych w Chyżnem "Zawodzie - Homrzyska"
  5. Przebudowa drogi gminnej K361880, K361851 do gruntów rolnych i leśnych w Lipnicy Małej "Skalnica"