sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonka

Absolutorium 2023W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Jabłonka, podczas której miała miejsce debata nad raportem o stanie gminy za 2022 r. Następnie jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy Jabłonka wotum zaufania. Po przestawieniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Antoniemu Karlakowi.

Na koniec posiedzenia na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Wójt podziękował za owocną współpracę z Radą Gminy i poszczególnymi komisjami. Słowa podziękowania skierował również do kierowników referatów, dyrektorów jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników.