sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej

IMG 0135th2 lipca 2023 r. OSP Zubrzyca Górna uczciła setną rocznicę swego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej.  Po Mszy Św. o godz. 12.30 na placu przed Szkołą Podstawową nr 2 w Zubrzycy Górnej uroczystość rozpoczęła się przeglądem pododdziałów, które wprowadzono przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Zubrzyca Górna pod batutą kapelmistrza druha Stanisława Kowalczyka. Dowódcą uroczystości był młodszy aspirant Tomasz Broda. Kompanię honorową wraz z pocztem sztandarowym i flagowym OSP Zubrzyca Górna poprowadził dh Piotr Witkowski, a poczty sztandarowe poprowadził dh Andrzej Buroń. Poczty sztandarowe wystawiły: OSP Zubrzyca Dolna, OSP Jabłonka, OSP Lipnica Mała, OSP Orawka, OSP Podwilk, OSP Chyżne, OSP Lipnica Wielka Centrum, OSP Lipnica Wielka Murowanica, OSP Piekielnik, OSP Spytkowice, OSP Sidzina, OSP Zawoja Centrum.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości młodszego aspiranta Tomasza Brodę Starszemu brygadierowi Mariuszowi Łaciakowi Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Orkiestra zagrała Mazurka Dąbrowskiego. Dowódcą pocztu flagowego był dh Tomasz Joniak, flagowym dh Grzegorz Wyrtel, a asystującym dh Maciej Joniak. Gości i wszystkich zebranych powitał dh Piotr Wyrtel prezes OSP Zubrzyca Górna, a następnie przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP w Zubrzycy Górnej.

Prowadzący uroczystość dh Artur Górka zapowiedział wręczanie odznaczeń.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nr 34/9/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku Złotym Znakiem Związku została odznaczona OSP Zubrzyca Górna.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku nr 8/2023 r.
- Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Piotr Wyrtel, dh Marcin Moniak.
- Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Marcin Kowalik, dh Jan Kott, dh Grzegorz Wyrtel.
- Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Piotr Świetlak.

W podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę Kapituła Orderu Świętego Floriana Cracovia nadała Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana: dh. Stefanowi Kulak, dh. Stanisławowi Kowalczyk, dh Piotrowi Kowalik.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nr 5/2023 Związku Ochotniczych Straży Pożąrnych w Nowym Targu z dnia 20.03.2023 nadało Medal Honorowy „Za zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Nowotarskiej” druhom: Stanisławowi Chmura, Eugeniuszowi Kott i Stanisławowi Kott w imieniu którego odebrał syn dh Stanisaw Kott.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Targu Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali: dh Przemysław Bosak i dh Mirosław Scechura.

Zarząd Jednostki OSP Zubrzyca Górna wręczył pamiątkowe podziękowania za dotychczasową działalność, okazaną pomoc i wsparcie dla zasłużonych osób. Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i podziękowań nastąpiło poświęcenie nowego samochodu przez ks . bryg. Władysława Kulig – Kapelana Małopolskich Strażaków i ks. Jana Kołodzieja. Klucze i dokumenty nowego samochodu przekazali Prezesowi OSP Zubrzyca Górna dh Piotrowi Wyrtel i Naczelnikowi OSP Zubrzyca Górna dh Piotrowi Kowalik Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka, Poseł na Sejm Anna Paluch, Senator RP Jan Hamerski, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Łaciak. Następnie zaprezentowano samochód strażacki.

Na okoliczność 100. rocznicy założenia OSP Zubrzyca Górna odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. Aktu odsłonięcia dokonali: Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka, Bogumiła Pindel i Bronisław Brzezowicki potomkowie założycieli OSP Zubrzyca Górna, Eugeniusz Moniak Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka i Barbara Mastela sołtys Zubrzycy Górnej. Aktu poświęcenia dokonali ks. bryg. Władysław Kulig i ks. Jan Kołodziej.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali gospodarze uroczystości i zaproszeni goście: Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka, Edward Siarka Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Anna Paluch Poseł na sejm RP, Jan Hamerski Senator RP, st. bryg. Mariusz Łaciak Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztof Faber Starosta Nowotarski, Eugeniusz Moniak Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka, Barbara Mastela sołtys Zubrzycy Górnej, Jan Głusiak Prezes Zarządu Gminnego OSP, Jan Kuczkowicz Prezes oddziału powiatowego ZOSP RP, Dominika Wachałowicz-Kiersztyn Dyrektor Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.