sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Festiwal folkloru oraz kino letnie

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak serdecznie zaprasza na Festiwal folkloru oraz kino letnie, 14 lipca 2023 r. na stadionie sportowym w Jabłonce. W programie:

17:00 Rozpoczęcie Festiwalu folkloru i prezentacja górali

18:45 Koncert w wykonaniu zespołu Piotra Szewczyka

20:00 Kino letnie

Wydarzenie realizowane w ramach operacji pn: „Promocja Gminy Jabłonka jako sposób wspierania lokalnego rozwoju” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru Gminy Jabłonka i wsparcie lokalnego rozwoju poprzez przeprowadzenie działań promocyjnych., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo prow2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

kino mobilne 2023

plakat festiwal 2023