sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Oddanie hołdu orawskim bojownikom o wolność w latach 1918–1920

JAC 4789th

W piątek 14 lipca 2023 r. o godz. 17.45 odbyła się krótka uroczystość przy obelisku upamiętniającym bojowników o wolność i przyłączenie części Orawy do Polski w latach 1918–1920, który został postawiony trzy lata temu, czyli sto lat po tym ważnym dla Orawy wydarzeniu historycznym. Biorący udział w uroczystości, w tym wszyscy goście spotkali się na parkingu przed Urzędem Gminy w Jabłonce ul. 3-go Maja 1, a następnie wspólnie przeszli pod obelisk. Na uroczystość organizowaną przez wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka przybyli: Ewa Gil dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego, burmistrzowie miast partnerskich wraz z delegacjami, pracownicy samorządowi; przedstawiciele: oświaty, służby zdrowia, straży pożarnej, Policji, wspólnot leśno-urbarialnych; regionaliści, mieszkańcy, sympatycy Orawy oraz media.

Wartę honorową wystawiła Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sączą wraz ze sztandarem z Placówki Straży Granicznej z Zakopanego, sztandary wystawiły jednostki OSP gminy Jabłonka oraz szkoły podstawowe gminy Jabłonka, a poprowadził je druh Piotr Witkowski.

Hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego” zagrała orkiestra z Jabłonka pod kierunkiem kapelmistrza Szymona Bobrowskiego. Prowadzący uroczystość Artur Górka sekretarz gminy Jabłonka przypomniał treść zapisaną na tablicy pamiątkowej. Po hymnie kwiaty złożyły następujące delegacje:
– wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak z przewodniczącym Rady Gminy Jabłonka Eugeniuszem Moniakiem;
– sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka;
– poseł na Sejm RP Anna Paluch;
– senator RP Jan Hamerski;
– dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Ewa Gil;
– starosta nowotarski Krzysztof Faber;
– burmistrzowie miast partnerskich: primátor Miasta Trstena Magdaléna Zmarzláková, burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, sekretarz miasta Reichelsheim Oliver von Falkenburg, burmistrz Miasta Nagymanyok Karl Bela, burmistrz Gminy Brebu Adrian Ungureanu;
– przedstawiciele służb mundurowych na czele z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie st. bryg. Mariuszem Łaciakiem oraz przedstawicielami Zarządu Gminnego ZOSP RP prezesem Janem Głusiakiem i komendantem gminnym Janem Kuczkowiczem;
– przedstawiciele służb mundurowych na czele z komendantem Placówki Straży Granicznej w Zakopanem ppłk Andrzejem Karkoszką, komendantem Komisariatu Policji w Jabłonce asp. szt. Wiesławem Pustelnikiem;
– Babiogórski Park Narodowy reprezentował zastępca dyrektora Konrad Gonciarczyk;
– Nadleśnictwo Nowy Targ: nadleśniczy Józef Oskwarek, Franciszek Miąskowski i Jerzy Sikora;
– przedstawiciele Związku Podhalan Oddział Orawski na czele z prezesem Emilią Rutkowską, przewodniczącym głównej komisji rewizyjnej związku Podhalan Julianem Stopka i Anielą Stopką;
– Jan Łaciak honorowy prezes Klubu Babia Góra w Chicago;
– przedstawicie szkolnictwa na czele z dyrektor Centrum Usług Wspólnych Bernadetą Plaszczak oraz dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce Ewą Machaj i Szkoły Podstawowej w Orawce Jolantą Garbiarz;
– członkowie Komitetu Organizacyjnego 100-lecia przyłączenia Orawy do Polski na czele z przewodniczącą Grażyną Karlak oraz Danutą Sarniak i Marią Łaciak.

Na zakończenie uroczystości zabrali głos: Antoni Karlak wójt gminy Jabłonka i Ewa Gil dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego, która w swoim wystąpieniu przywołała postać orawskiego patrioty ks. Ferdynanda Machaya.

fot. Jan Ciepliński