sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Promocja książki pt. „Gmina Jabłonka 2006–2022. Zrównoważony rozwój w świetle zrealizowanych przedsięwzięć”

JAC 4841thW ramach obchodów XXXI Orawskiego Lata, Grażyna Karlak zaprezentowała publikację pt. „Gmina Jabłonka 2006–2022. Zrównoważony rozwój w świetle zrealizowanych przedsięwzięć” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. W książce zebrano informacje o dorobku samorządu gminy Jabłonka z 16 lat, opisano kierunki, w jakich rozwijała się nasza gmina. Wskazano najważniejsze inwestycje oraz przywołano ważne wydarzenia, które miały wpływ na życie poszczególnych miejscowości. Opisano działania w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury drogowo-mostowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, oświaty, sportu i rekreacji. O publikacji mówił także wójt Antoni Karlak, odpowiadając na kilka pytań. Następnie podziękował autorom książki za jej opracowanie i wręczył im kwiaty.

fot. Jan Ciepliński