sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wójt Gminy Jabłonka uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

JAC 4976th14 lipca 2023 r. siedzibie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się uroczystość uhonorowania Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Antoniego Karlaka wójta gminy Jabłonka. Dekoracji dokonał Łukasz Kmita wojewoda małopolski, a akt dekoracji poprowadziła Ewa Gil dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego, w obecności parlamentarzystów.

W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyli: Edward Siarka sekretarza stanu, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Anna Paluch, poseł na Sejm RP, Jan Hamerski, senator RP, st. bryg. Mariusz Łaciak zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztof Faber starosta powiatu nowotarskiego wraz z radnymi powiatowymi, ppłk SG Andrzej Karkoszka komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, burmistrzowie miast partnerskich gminy Jabłonka z delegacjami, Józef Oskwarek nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ, Jan Łaciak honorowy prezes Klubu Babia Góra w Chicago, prof. Stanisław Hodorowicz były senator RP oraz rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, były wójt gminy Jabłonka Julian Stopka, przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak wraz z radnymi i sołtysami gminy Jabłonka, Wiesław Pustelnik komendant Komisariatu Policji w Jabłonce, Jan Kuczkowicz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendant Gminnego OSP, Jan Głusiak prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Danuta Sarniak skarbnik gminy Jabłonka, Artur Górka sekretarz gminy Jabłonka, Bernadeta Plaszczak dyrektor Centrum Usług Wspólnych z dyrektorami szkół i nauczycielami, Przemysław Olenderek dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w gminie Jabłonka wraz z pracownikami, kierownicy, dyrektorzy i pracownicy Urzędu Gminy Jabłonka oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Po wręczeniu odznaczenia głos zabrał Łukasz Kmita wojewoda małopolski. Podkreślił zasługi Antoniego Karlaka na rzecz samorządności w Małopolsce. Przekazał pozdrowienia dla Orawy od Andrzeja Dudy Prezydenta RP.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem „Sto lat…” i „Orawa, Orawa…” przez wszystkich zebranych przy akompaniamencie kapeli zespołu OwCoK. Na scenę wyszły dzieci z zespołu Małolipnicanie oraz Rodzina wójta Antoniego Karlaka. Odznaczonemu życzenia złożyli przedstawiciele Urzędu Gminy Jabłonka oraz Krzysztof Faber starosta nowotarski. Uroczystość poprowadziła Grażyna Karlak.

fot. Jan Ciepliński