sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości i kadr - wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 Stanowisko ds. księgowości i kadr

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Kulak.

Uzasadnienie:

Pani Anna Kulak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości i kadr. Kandydatka w wyniku przeprowadzonej selekcji końcowej otrzymała największą liczbę punktów. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na danym stanowisku. Wysoko została oceniona kultura osobista i komunikatywność kandydata.

                              

Jabłonka, dnia 08.05.2018 r.

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

(-) mgr Grażyna Wierczek