sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka

8 Posiady Teatralne na Orawie

posiady 2020Za nami 8. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich. Obejrzeliśmy dwadzieścia spektakli – widowiska inscenizujące teksty literackie, sztuki gwarowe i adaptacje klasyki do realiów lokalnych. Swoją pasją do teatru dzieliły się z nami grupy z całej małopolski. Dla mieszkańców Orawy była to niesamowita okazja do zetknięcia się z teatrem, obejrzenia różnych form sztuki teatralnej, często zmuszających do refleksji, wywołujących wiele emocji i głębokich przeżyć.

Czytaj więcej...

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2020

mlodziez zapobiega pozarom 2020W dniu 4 marca odbyły się gminne eliminacji OTWP pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" – które to po raz siódmy odbyły się na terenie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce. Wysoka frekwencja młodzieży (grupa wiekowa szkoła podstawowa I –VI klasa - 6 uczestników i VII - VIII– 19 uczestników, szkoły ponadpodstawowe – 8 uczestników) świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi problematyki ochrony przeciwpożarowej, postępowaniach w sytuacji zagrożeń oraz działań profilaktycznych.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu

DSC 0222thWójt Gminy Antoni Karlak wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował kolejne szkolenie dla sprzedawców alkoholu. To część szeroko zakrojonych działań mających na celu zarówno uchronienie młodzieży z Gminy Jabłonka przed uzależnieniami, jak i ostrzeganie sprzedawców alkoholu przed surowymi sankcjami grożącymi za sprzedaż alkoholu nieletnim. Szkolenie potrzebne było także samym sprzedawcom ponieważ kary za nieprzestrzeganie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości są dotkliwe. Szkolenie poprowadził p. Marcin Jagła wspólnie z Janem Karlakiem aspirantem sztabowym z Komisariatu Policji w Jabłonce.

Czytaj więcej...

Stawiamy na profilaktykę!

profilaktyka2020thUczniowie Szkół Podstawowych wraz z nauczycielami i opiekunami stanęli przed ważnym zadaniem, jakim było opracowanie w formie gazetki ważnych problemów dzisiejszego świata. Dzieci i młodzież musiała dokonać wyboru tematu, który oscylował w granicach szeroko rozumianej profilaktyki, a następnie przygotować go w formie ekspozycji szkolnej. Zwrócono naszą uwagę na niebezpieczeństwo jakie czyha na nas w Internecie, czy też przestrzegano najmłodszych przed konsekwencjami stosowania wszelkich używek, niebezpiecznych zachowań, ale także na kulturę osobistą.

Czytaj więcej...

Dotacje w lokalnej grupie działania!

lgdnewJeśli chcesz wyposażyć swój podmiot działający w sferze kultury, działasz w organizacji pozarządowej na terenie LGD, zainteresuj się pomocą oferowaną przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Planowany jest nabór na projekty grantowe, obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Termin składania wniosków: 02 – 16 marca 2020 r. w biurze LGD 34-721 Raba Wyżna 45 B. (budynek Poczty Polskiej)

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji 100 urodzin Pani Marty Kipta

MK 100W dniu 100 urodzin Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu Pani Elżbieta Wróbel  oraz Kierownik Wydziału Świadczeń PT KRUS Pani Celina Lachor odwiedzili z najlepszymi życzeniami Panią Martę Kipta, mieszkankę Chyżnego. Pani Marta urodziła się 25 lutego 1920 r. we Wróblówce.

Czytaj więcej...